Devam Eden Projeler


​1​Farklı Kurutma Sistemleri Kulla​narak Bazı Üzüm ​Çeşitlerinin Kurutmalık Özelliklerinin Araştırılması ​​​​​Gamze UYSAL SEÇKİN

2

Trakya'da Çeltik Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

​Mehmet Ali KİRACI

3

Bazı Bitki Akt​ivatörlerinin Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) Hastalığına Karşı Etkilerinin Araştırılması

​Erhan SOLAK

4

Türkiye Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine Yeni Çeşitlerin Kazandırılması, Üzüm Üretiminde Verim ve Kalitenin Geliştirilmesi (Entegre Proje)

​Ahmet Semih YAŞASIN

5

Yeni Geliştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Çardak Terbiye Sisteminde Farklı Kültürel Uygulamalarda Performanslarının Belirlenmesi (Tekirdağ Alt Proje)

Ahmet Semih YAŞASIN

6

Cibre ve Pirinanın Kalecik Karası ve Narince Üzüm Çeşitlerinde Toprak Özellikleri, Verim, Gelişme, Kalite Üzerine Etkileri

​Ahmet Semih YAŞASIN

7

Farklı Taç Mikroklimalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidine Ait Asmalarda Fizyolojik Faaliyetler ve Kalite Üzerine Etkileri

​Serkan CANDAR

8

Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi (Alt proje)

Erhan SOLAK

9

Trakya Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 

Lerzan ÖZTÜRK

10

Farklı Islah Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Yeni Asma Çeşit ve Klonlarının Hızlı ve Sağlıklı Çoğaltılmasında Hidroponik Kültür'den Yararlanılması Üzerine Araştırmalar

Bekir AÇI​KBAŞ

11

Bazı Asma Anaçlarının Xiphinema index'e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Lerza​n ÖZTÜRK

12

Trakya Bağ Alanlarında Bitki Paraziti Nematod Türlerinde Pasteuria spp.'nin Belirlenmesi, Patojeniteleri ve Biyolojik Mücadelede Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Lerzan ÖZTÜRK

13

Marmara Bölgesinde Cardinal Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları 

Zeliha ORHAN ÖZALP​

14

Polyploidi Yoluyla Çekirdeksiz ve İri Taneli Üzüm Çeşitlerinin Islahına Yönelik İlk Aşama Olarak Tetraploid Hatların Elde Edilmesi ve Uygun Yöntemlerin Belirlenmesi

Zeliha ORHAN ÖZALP

15

Melezleme Yolu İle Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi 

Onur ERGÖ​NÜL

16

Bağcılık ve Meyvecilikte Elle Hasat Yöntemi ile Tasarımı Yapılacak Hasat Amaçlı Mobil Taşıyıcı Platformun Kullanımında Zaman Yönetimi ve Performans Değerlerinin Karşılaştırılması

Gürkan Güvenç AVCI

17

Tekirdağ Koşullarında Cabernet Sauvignon ve M. Palieri Üzüm Çeşitleri Üzerinde Kısmi Kök Bölgesi Kuruluğu (PRD) ve Kısıtlı Damla Sulama Programlarının Asma-Su İlişkileri, Gelişime, Verim, Meyve ve Şarap Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Dr. Zafer CO​ŞKUN

18

Tekirdağ İli Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Buprestidae (Coleoptera) Türleri, Yoğunlukları, Doğal Düşmanları ve Capnodis Türlerinin Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi

Damla ZO​BAR

19

Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması

Tamer ​UYSAL

20

Uluslar arası Asma Çeşit/Anaç Koleksiyonu Oluşturulması, Verimlilik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

Mehmet S​​AĞLAM

21

Tekirdağ  Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Demonstrasyonlarla Çiftçilere  Tanıtılması

Dr. Cengiz ​ÖZER

''