Sonuçlanan Projeler

Sıra No​

Araştırma Sonuç Yayınları

Yayın Yılı
Bahçe Bitkileri  Bölümü ​​ ​ ​
1Harran Ovasında Açıkta Yetiştiriciliğe En Uygun Domates, Biber ve Patlıcan Çeşitlerinin Belirlenmesi 2000
2Harran Ovası koşullarında II. Ürün Karpuz (Citrillus lanatus) ve Kornişon Hıyar (Cucumis sativus) Yetiştiriciliği 2005
3Harran Ovası Koşularında Alçak Tünellerde Marul ve Başsalata Yetiştiriciliği, Sıra Aralığı, Ekim Zamanı, Çeşit Belirlenmesi, Azot Dozu ve Su Düzeylerinin Araştırılması 2007
4Şanlıurfa Yerel Domates Genotiplerinin Toplanması, Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi Ve Seleksiyon Yoluyla Islahı2007
5Urfa Yerli Domates (Lycopersicon Esculentum M.) Genotiplerinin  Yüksek Sıcaklığa Tolerans Düzeylerinin Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi2007
6Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında    Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Belirlenmesi2008
7Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun ve Karpuz Yetiştiriciliği2008
Tarla Bitkileri Bölümü ​ ​
1Harran Ovası Koşullarında Farklı Biçme Makineleri ve Biçim Yüksekliklerinin Yoncanın Gelişmesi ve Ot Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma 1991
2Harran Ovasında 2.Ürün Mısır Tarımında Uygun Toprak İşleme Tekniklerinin Belirlenmesi. 1992
3Kobalt–60 Muta geniyle Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi. (İkinci aşama)

1992

 

4GAP Bölgesinde Pamuk Çeşit Adaptasyon Denemesi 1992
5Pamukta Geri Melezleme Yöntemi İle Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi.

1993

 

6Harran Ovası Şartlarında Bazı Buğdaygil (Arpa-Tritikale) İle Baklagillerin (Tüylü Fiğ Bezelyesi) Karışım Oranlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma 1994
7Pamukta Uygun Ekim Sıklığının Tespiti 1994
8Pamukta Uygun Azot Dozunun Tespiti 1994
9Harran Ovası Koşullarında Pamukta(G. Hırsutum L.) Yabancı Döllenme Oranı ve Polinatör Böcek Türlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma 1994
10Pamukta(G. Hirsitum L.) Verim ve Verim Unsurlarının Genetik Analizi Üzerine Bir Çalışma.1995
11Pamukta Tester X Line Melezleme Yöntemi İle Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi.(İkinci aşama) 1995
12

GAP Bölgesinde Pamuk Çeşit Adaptasyon Denemesi

 

1995
13Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kanyaş (Sorghum Halepense (L.) Pers.)'In Pamuk Verimine Etkisi Üzerinde Araştırmalar1997
14Harran Ovası Şartlarında Pamukta (G. hirsutum L.) Bitki Gelişim Düzenleyicileri ve Yaprak Gübrelerinin Kütlü Verim, Erkencilik ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Saptanması1997
15Harran Ovası Sulu Koşullarında Bazı Makarnalık ve Ekmeklik Buğday İle Arpa Çeşitlerinin Adaptasyon, Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi1998
16Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarında Erken Dönem Zararlılarından Thrips Tabaci L. Üzerinde Araştırmalar 1998
17GAP Bölgesinde Sulu Şartlarda Yetiştirilebilecek Arpa Çeşitlerinin Tespiti 1999
18Harran Ovasında Farklı Ekim Zamanlarının Makarnalık Buğdayda (Triticum Durum) Verim, Verim Unsurları ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Etkileri 1999
19Harran Ovasında Farklı Ekim Yöntemleri ve Tohum Miktarının Makarnalık Buğday (Triticum Durum) Verim ve Verim Komponentleri Üzerinde Etkisi 1999
20

GAP Bölgesinde Sulu Şartlarda Yetiştirilebilecek Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Tespiti

 

1999
21Harran Ovası Şartlarında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri 1999
22GAP Bölgesinde Makinalı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hasadında Yaprak Döktürücülerin Uygulama Dönemleri ile Bu Uygulamaların Verim ve Kaliteye Etkisinin Saptanması Üzerine bir Araştırma

1999

 

 

23Harran Ovası Şartlarında Mısırda Ekim Zamanının Verim ve Bazı Agronomik Karakterler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 1999
24Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi 1999
25Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Uygun Bitki Sıklığının Tespiti

1999

 

26GAP Bölgesinde Pamukta Sırta Ekim Yönteminin Verim ve Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi. 2000
27Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi 2000
28Harran Ovası Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine Max. (L.) Merr. ) Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 2000
29Harran Ovası Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinde Verim, Verim Unsurları ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi* 2000
30Harran Ovasında Tuzlu Tarım Alanlarında Yetiştirilebilecek Verimli ve Kaliteli Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi.

 

2000

 

31GAP Bölgesinde Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi2000
32Makarnalık Buğdayda Set Ekim ve Düz Ekim Yönteminde Ekim Öncesi Sulamanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 2001
33Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi 2002
34Harran Ovasında II. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Cin Mısırı, Şeker Mısırı Silajlık Mısır ve Sorgum Çeşitlerinin Belirlenmesi. 2002
35

Ülkesel Cin Mısır Çeşit Verim Denemesi

 

2002
36Ana Ürün Mercimek ve Arpa Karışımı Sonrası II. Ürün Pamuk Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması2003
37GAP Bölgesinde Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlıklarının Tespit Edilmesi2003
38

Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Adaptasyon Çalışması

 

2003
39GAP Bölgesinde Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlılıklarının Tespit Edilmesi2004
40GAP Bölgesinde Fiğ Bitkisinin Pamuğun Kütlü Verim ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi2004
41

GAP Bölgesinde Baklagil Yeşil Gübrelerin Pamuğun Kütlü Verim ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi.

 

2004
42Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağ Bitkileri Tarımının Verim ve Verim Unsurları İle Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması. 2005
43Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Susam Yetiştiriciliğinde Farklı N ve P Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi2005
44

AB PROJELERİ (KIRSAL KALKINMA PROJESİ)

Dinçer Köyü Mera Islahı ve Geliştirme Projesi

2005
45

Yağlı Tohumlu Bitkiler Adaptasyon Çalışması

 

2006
46

Ülkesel Soya Dilimi Islah Çalışmaları

 

2006
47GAP'ta Münavebeye Uyun Toprak İşleme Yöntemlerinin Araştırılması2006
48

GAP Bölgesi Pamuk Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi

 

2007
49Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz Ve Uygulama Zamanlarının Verim Ve Verim Unsurları İle Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme Parametrelerine Etkisi2007
50

Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi II. Ürün Mısır Verim Denemesi

 

2008
51Aspir Ekim Zamanı Çalışmaları2011
52GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışması2011
53GAP Yöresi Kapari Geliştirme Projesi2011
54Güneydoğu Anadolu Bölgesi Susam Islah Projesi2012
55GAP Bölgesi Pamuk Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi2012
56Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Değişik Büyüme Dönemlerinde, Farklı Hasat Zamanlarının ve Sıra Üzeri Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi2013
57Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Yöresi Soya Islah Çalışmaları2014
58GAP Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları2014
59Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Dane ve Silajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi2014
60Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarda Yetişebilecek Kimyon ve Çörek Otu Populasyonlarının Belirlenmesi2014
Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Bölümü ​ ​
1

Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri

(Ara Rapor 1982-1986)

 

1989
2Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Akımları  (Ara Rapor 1982-1986)1989
3GAP Bölgesi Eğimli Tarım Arazilerinin Laboratuar Şartlarında Toprak Özellikleri ile Erozyon İlişkileri1991
4Adıyaman-Kahta Harabe Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1989)1991
5Adıyaman-Kahta Harabe Deresi Havzası Akımları (Ara Rapor 1985-1989)1991
6GAP Bölgesi Şanlıurfa Tektek Koşullarında Üniversal Toprak Kaybı Denkleminin R, K ve P Faktörleri (Ara Rapor 1982-1991)1993
7Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-1991)1994
8Adıyaman - Kahta – Harabe Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985 – 1994)1996
9Şanlıurfa Yöresi Eğimli Kuru Tarım Alanlarında Bazı Tarımsal Uygulamaların Su Erozyonuna Etkileri1996
10GAP Bölgesi Şanlıurfa Tektek Koşullarında Üniversal Denklem Faktörleri1998
11Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-1996)1998
12Şanlıurfa ili Eğimli Tarım Topraklarında Farklı miktarlarda Malç Uygulamasının Eğime Paralel  ve Dik Sürümlerde Yapay Yağış Koşullarında Erozyona Etkisi1999
13Adıyaman - Kahta - Harabe Deresi Havzasında Yağış ve Akımların Araştırılması (1985-1999)2000
14Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri2002
15Adıyaman - Kahta – Harabe Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985 – 2004)2006
16Adıyaman - Kahta – Harabe Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri2010
17Urfa Harran Ovası Sulama Rehberi1984
18Cırcıp Yağmurlama Sulama Rehberi1985
19Harran Ovasında Pamuk Su Tüketimi1985
20Harran Ovası Tuzlu Ve Sodyumlu Topraklarının Islahı için Gerekli Jips, Yıkama Suyu Miktarı ve Süresi.1987
21Harran Ovasında Buğday Su Tüketimi1987
22Harran Ovasında Domates Su Tüketimi1987
23GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Yerfıstığının Sulanması1993
24Harran Ovası Koşullarında Farklı Su ve Azot Uygulamalarının Buğday Verimine Etkisi ve Su Tüketimi1993
25Harran Ovasında Yonca Su Tüketimi1993
26Harran Ovasında Karpuzun Alttan Sızdırma (Gözenekli Borular) Sulama Sistemiyle Sulama Olanakları 1994
27Harran Ovasında Pamuğun İlk ve Son Sulama Zamanları1996
28

Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısır Su Gereksinimi

 

1996
29GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeğinin Su Tüketimi1996
30GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasına Göre Karpuz Su Tüketimi1996
31GAP Bölgesi Harran Ovası'nda Patlıcan Su Tüketimi1996
32GAP Bölgesi  Harran Ovası Koşullarında Biberin Sulama Programı1996
33Çeşitli Bitkilerin Alttan Sızdırma (Porous Pipes) Sulama Yöntemiyle Sulanması 1996
34GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimeğin Su Tüketimi1997
35Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Pamuğun Verim ve Su Kullanım Randımanına Etkisi1997
36GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulama Suyu Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisinin Saptanması1998
37Bitki Su Üretim Fonksiyonlarının Eldesin de Kullanılan Çizgi ve Nokta Kaynaklı Yağmurlama Tekniklerinin II.Ürün Soya Sulamasında Karşılaştırılması1998
38Harran Ovasında II. Ürün mısırın Su Verim İlişkisi1999
39Harran Ovası Koşullarında Tek Başlıklı Yağmurlama Sulama Sistemleriyle Yoncanın Sulama Olanakları2001
40Harran Ovasında Su Kaynaklarının  Optimizasyonu2001
41GAP Bölgesi Harran Ovasında Yetiştirilen Siirt Çeşidi Antepfıstığının Su Tüketiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi2002
42GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Damla Sulama ve Fertigasyon Sistemlerinden Yararlanarak Çileğin Sulama Programının Belirlenmesi2002
43GAP Bölgesi Harran Ovasında Toprak Tuz ve Su Dengesinin İzlenmesi Değerlendirilmesi ve Kapalı Drenaj Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi2006
44Harran Ovası Koşullarında Kısıtlı Su Uygulamasında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlıklarının Belirlenmesi2006
45Harran Ovası Sulu Ve Kuru Koşullarında Buğdayın Azotlu Gübre İsteği1984
46Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Domates Çeşitleri1986
47Harran Ovasında Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Yerfıstığı Çeşitleri1986
48Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Azotlu Gübre İsteği1986
49Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya Çeşitleri1987
50Harran Ovasında Yoncanın Fosforlu Gübre İsteği ve Uygulama Zamanı1987
51

Şanlıurfa'da Yetiştirilebilecek Patates Çeşitleri

 

1987
52Harran Ovasında Değişik Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Pamuk Verimine Etkisi1987
53Harran Ovasında Domatesin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteği1987
54Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitleri1989
55Harran ve Ceylanpınar Ovalarında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri1991
56

Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Fosforlu Gübre İsteği

 

1992
57Harran Ovası Kuru ve Sulanır Koşullarında Buğdayın Fosforlu Gübre İsteği1992
58Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimeğin Fosforlu Gübre İsteği1993
59GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısırın Azotlu Gübre İsteği1993
60

Malatya Yöresinde Kayısının Potasyumlu Gübre İsteği

 

1996
61GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Birinci ve İkinci Ürün Ayçiçeğinin Ekim Zamanları1996
62Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Kayısı Çeşitleri1996
63GAP Bölgesi Harran Ovasında ve Cırcıp Yağmurlama Sulama Alanında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri1996
64GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Mısırın Ekim Zamanı1996
65Harran Ovası Sulu Koşullarında Yetiştirilebilecek Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitleri1996
66GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Biberin Azotlu Gübre İsteği1996
67Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Şeftali Çeşitleri1996
68Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Bağ Çeşitleri1997
69Harran Ovası Sulu Koşullarında çinko Gübrelemesinin Değişik Buğday Genotiplerine Etkileri, Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi1999
70Harran Ovası Sulu Koşullarında Değişik Mısır Genotiplerinin Çinko Gübrelemesine Reaksiyonları ve Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi2000
71Harran Ovasında Yetiştirilebilecek Nar Çeşitleri2001
72Harran Ovası Koşullarında Azotlu Gübre Çeşit ve Uygulama Zamanının Pamuk Verimine Etkisi2001
73GAP Bölgesi Harran Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeğinin Azotlu Gübre İsteği2002
74

Harran Ovası Koşullarında Sarımsağın Azotlu ve Fosforlu Gübre ihtiyacı

 

2002
75Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost ve Yeşil Gübre Uygulamasının Toprak Özellikleri ve Pamuk Verimine Etkileri2006
76Tarımsal Artık Kökenli Kompostun Topraktaki Kalıcı Etkisinin Belirlenmesi 2007
77

Harran Ovasında Suni Gölgelendirmenin Sofralık Domates Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

 

2009
78Şanlıurfa İli Topraklarının Bitki Besin Maddesi, Ağır Metal ve Potansiyel Toksik Element Kpsamlarının Belirlenmesi2011
79

Adıyaman – Kahta – Harabe Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

 

2011
80Şanlıurfa Bozova Yaylak Ovası Sulama Projesi Kapsamında Bulunan Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Etkinlikleri2011
Tarm Ekonomisi Bölümü ​ ​
1Urfa Yöresinde Taşlı Arazilerin Taşlardan Temizleme Maliyetleri1982
2Urfa Yöresi Koşullarında Buğday, Arpa ve Mercimeğin Üretim Girdileri ve Maliyetleri1986
3

Şanlıurfa Yöresinde Pamuk ve Domatesin Üretim Girdileri ve Maliyetleri

 

1987
4Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Nar Üretim Girdi ve Maliyetleri1987
5

Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Antepfıstığı ve Üzümün Üretim Girdileri ve Maliyetleri

 

1989
6Şanlıurfa Koşullarında Ekskavatörle Kanal Açma İşlerinde İşletme Değerleri1990
7Şanlıurfa Yöresinde Biber ve Patlıcanın, Adıyaman Yöresinde Tütün ve Kavunun Üretim Girdi ve Maliyetleri1991
8Malatya Yöresinde Kaysının Üretim Girdileri ve Maliyeti1991
9Güneydoğu Anadolu Bölge-sinde Taşlı Arazilerde Yığın Haline Getirilmiş Taşların Temizlenmesinin Yararları1996
10

Şanlıurfa İli Harran İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü

 

1996
11

Şanlıurfa Yöresinde Suluda Buğdayın Üretim Girdileri ve Maliyeti

 

1996
12Gaziantep - Nizip Yöresinde Zeytinin Tesis ve Üretim Girdileri ve Maliyeti1996
13Şanlıurfa İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü1997
14

Şanlıurfa Harran Ovasında Tarımsal İşletmelerde Sulama Sonrası Yapısal Durum, Sosyo-Ekonomik Değişimler, Yeni Teknolojilerin Benimsenmesi ve Olası Sorunlar

 

2001
15

Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanında Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısındaki Değişimler ve Projenin Etkinliğinin Saptanması

 

2004
16GAP Bölgesinde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerin Geliştirilmesi2009
17Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitkisel Ürün Sigortasının Uygulanabilirliği (Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman Örneği)2011
18GAP Bölgesi'nde Organik Tarımın Benimsenmesini Etkileyen Sosyo - Ekonomik Faktörler2011
19Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)2011
20Türkiye'de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma (Batman,Bingöl,Diyarbakır ve Van İlleri Örneği)2015
21Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi (Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van İlleri Örneği2015
22Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin  Belirlenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)2015
​Mekanizasyon Araştırmaları Bölümü ​ ​
1Harran Ovasında Nadas Hububat Tarım Yönteminde Toprakta en fazla Rutubet Birikimi ve Verim Artışı Sağlayan Toprak İşleme Aletleri1986
2Şanlıurfa Yöresinde Kuru Koşullarda Buğday Tarımında Kullanılan Alet ve Makinelerin Yakıt, Zaman Verileri ve İş Başarıları1990
3Harran Ovasında ikinci Ürün Soyanın Toprak İşleme Tekniği1991
4Şanlıurfa Harran Ovasında Mekanik Skraperle Yapılan Tesviye Çalışmalarında Zaman ve Yakıt Tüketimiyle İş Başarıları1993
5Şanlıurfa Harran Ovasında Pamuk ve Kırmızı Mercimek Tarımında Kullanılan Alet ve Makinelerin İşletme Değerleri1993
6Sulu Tarım Alet ve Ekipmanları ve Kullanılmaları1998
7Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2002
8Şanlıurfa İli Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen II.Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2006
9Şanlıurfa İlinde İşletme Büyüklüğü 50 ha ve Üzerinde Olan İşletmelerin Mekanizasyon  Planlaması  ve Bu İşletmelerde Makine Birlikleri Kurulması Olanakları 2007
10Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Şeritsel Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması

2007

 

''