Okul Üzümü Kamu Spotu
Tarım Arazileri ve Gıda Koruma Kamu Spotu 2
Tarım Arazileri ve Gıda Koruma Kamu Spotu 1
Sağlıklı Bayramlar Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanması Kamu Spotu
Samsun En Yüksek En Düşük
E-Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
BİMER
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Çalıştayı
Enstitü Logosu
Z Kuşağı Tarımla Buluşuyor
Tarım TV
Samsun Valiliği
''