Eğitim Yayım Bölümü

Araştırıcıların ve yayımcıların eğitimini yaptırmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, kongre, sempozyum ve panel gibi organizasyonlar düzenlemek, araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamak bu bölümün görevleri arasındadır. Enstitü kütüphanesi ve basımevi bu bölüme bağlıdır.Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi`nin basımı ve abonelere dağıtımı da bu bölümün sorumluluğundadır.


''