Devam Eden Projeler

​...

 1. Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) ve Kök Çürüklüğü  (Phytophthora cactorum) Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Bodur ve Yarı Bodur Anaç Geliştirilmesi
 2. Bazı Armut Anaçlarının Farklı Lokasyonlarda Performanslarının Belirlenmesi
 3. Elmalarda Dallı Fidan Eldesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Fidan Kalitesi, Fizyolojisi ve Bahçe Performansı Üzerine Etkileri - 2. Dilim
 4. Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virus (Plumpox Virüs) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması 
 5. Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Şeftalide Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ( 2. Dilim)
 6. Seleksiyon Yolu İle Klonal Erik Anaçlarının Geliştirilmesi (3. Dilim)
 7. Ankara Koşullarında M9 Anaçlı Jeromine Elma Çeşidinin Sulama Programının Belirlenmesi
 8. Bazı Klonal Anaçların Aprikoz (Şalak) Sofralık Kayısı Çeşidi İle Uygun Dikim Mesafesi ve Uygun Terbiye Sistemlerinin Belirlenmesi
 9. Elmalarda Farklı Ara Anaç Uygulamalarının Bahçe Performanslarının Belirlenmesi 
 10. Kirazda Farklı Kısıtlı Su Uygulamalarının Verim, Meyve Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri
 11. Göller Bölgesi Koşullarında Red Globe Üzüm Çeşidi için Uygun Terbiye Sisteminin Belirlenmesi
 12. Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla Islahı
 13. Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
 14. Melezleme Islahı ile Elde Edilmiş ve Ateş Yanıklığı Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut Genotiplerinin Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi
 15. Leonardit ve Şilempe Kaynaklı Organik Materyallerin Fidan Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
 16. Yeni kiraz Çeşitlerinin Islahı (3. Dilim)
 17. Erik Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Mesafeleri ve Terbiye Sistemlerinin Verim ve Kalite Kriterlerine Etkileri (3. dilim)
 18. Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium spp.)'na Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu
 19. Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi
 20. Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.)'nde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
 21. Gisela-5 Anaçlı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Gübreleme Programının Belirlenmesi (2. Dilim)
 22. Karalekeye Dayanıklı Kaliteli Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2.Dilim)
 23. Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Yeni Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2. Dilim)
 24. Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi 
 25. Ateş Yanıklığına Dayanıklı Armut Çeşit ve Anaç Islahı (3. Dilim)
 26. Lavandula angustıfolia Mill. Çeşit ve Tiplerinin Farklı Bölge Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi
 27. Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum İzolatlarının Moleküler Karekterizasyonu ve 16SrX grubundan Ca. P. Mali, Ca. P. Piyri ve Ca. P. Prunorum izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi
 28. Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı Bazı Bölgelerde Bulunan 'Candidatus Phytoplasma mali' ve 'Ca. P. pyri' İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
 29. Seleksiyon 1 Aşamasını Geçmiş Bazı Yerli Ceviz Tiplerinin Seleksiyon 2 ve Bölgesel Performanslarının Belirlenmesi
 30. Farklı Ön Uygulamaların ve Muhafaza Koşullarının 'Hicaznar' Nar Çeşidinin Depo Ömrü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
 31. Yabani vişne (Prunus cerasus L.) anacı seleksiyonu ve çoğaltılabilme imkânlarının araştırılması (3. Dilim)
 32. Göller Yöresinde Bazı Şeftali Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Belirlenmesi
 33. Türkiye Bağcılığında Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi
 34. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak İlleri Tarım Toprakarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
 35. Armut Yetiştiriciliğinde Kullanlan Farklı Anaçların ve Çeşit x Anaç Kombinasyonlarının Tuzluluğa Toleranslarının Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile İncelenmesi
 36. Bitkisel üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme ödemesi etki analizi
 37. TR61 Bölgesinde Genç Çiftçi Desteklemelerine kriter olabilecek parametrelerin ve gençlerin tarımda kalma eğilimlerinin belirlenmesi


 1. Armut Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Anaçların ve Çeşit x Anaç Kombinasyonlarının Tuzluluğa Toleranslarının Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile İncelenmesi 

...

​1- Eğirdir Gölü Havzası Elma Yetiştiriciliğinde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Bilinçli Tarım İlacı Kullanımı

​...

''