Devam Eden Projeler

​...

1- Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) ve Kök Çürüklüğü  (Phytophthora cactorum) Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Bodur ve Yarı Bodur Anaç Geliştirilmesi

2- Bazı Armut Anaçlarının Farklı Lokasyonlarda Performanslarının Belirlenmesi

3- Elmalarda Dallı Fidan Eldesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Fidan Kalitesi, Fizyolojisi ve Bahçe Performansı Üzerine Etkileri - 2. Dilim

4- Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virus (Plumpox Virüs) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması 

5- Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Şeftalide Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ( 2. Dilim)

6- Seleksiyon Yolu İle Klonal Erik Anaçlarının Geliştirilmesi (3. Dilim)

7- Yerli ve Uluslararası Ticari Ceviz Çeşitlerinin Isparta ve Denizli Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi

8- Ankara Koşullarında M9 Anaçlı Jeromine Elma Çeşidinin Sulama Programının Belirlenmesi

9- Bazı Klonal Anaçların Aprikoz (Şalak) Sofralık Kayısı Çeşidi İle Uygun Dikim Mesafesi ve Uygun Terbiye Sistemlerinin Belirlenmesi

10- Elmalarda Farklı Ara Anaç Uygulamalarının Bahçe Performanslarının Belirlenmesi 

11- Kirazda Farklı Kısıtlı Su Uygulamalarının Verim, Meyve Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri

12- Göller Bölgesi Koşullarında Red Globe Üzüm Çeşidi için Uygun Terbiye Sisteminin Belirlenmesi

13- Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla Islahı

14- Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi

15- Melezleme Islahı ile Elde Edilmiş ve Ateş Yanıklığı Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut Genotiplerinin Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

16- Organik Toprak Düzenleyicilerin Fidan Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

17- Yeni kiraz Çeşitlerinin Islahı (3. Dilim)

18- Erik Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Mesafeleri ve Terbiye Sistemlerinin Verim ve Kalite Kriterlerine Etkileri (3. dilim)

19- Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium spp.)'na Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu

20- Bazı Armut Çeşitlerinde Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi

21- Farklı Gül Anaçlarının Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.)'nde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

22- Gisela-5 Anaçlı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Gübreleme Programının Belirlenmesi (2. Dilim)

23- Karalekeye Dayanıklı Kaliteli Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (3.Dilim)

24- Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Yeni Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (3. Dilim)

25- Meyve Genetik Kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma Projesi 

26- WRKY Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Genlerin Ekspresyonlarının Bazı Prunus Anaçlarında Kuraklık Stresi Sırasında İncelenmesi

27- Ateş Yanıklığına Dayanıklı Armut Çeşit Islahı (3. Dilim)

28- Lavandula angustıfolia Mill. Çeşit ve Tiplerinin Farklı Bölge Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi

29- Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum İzolatlarının Moleküler Karekterizasyonu ve 16SrX grubundan Ca. P. Mali, Ca. P. Piyri ve Ca. P. Prunorum izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi

30- Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı Bazı Bölgelerde Bulunan 'Candidatus Phytoplasma mali' ve 'Ca. P. pyri' İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

31- Seleksiyon 1 Aşamasını Geçmiş Bazı Yerli Ceviz Tiplerinin Seleksiyon 2 ve Bölgesel Performanslarının Belirlenmesi

32- Farklı Ön Uygulamaların ve Muhafaza Koşullarının 'Hicaznar' Nar Çeşidinin Depo Ömrü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

33- Yabani vişne (Prunus cerasus L.) anacı seleksiyonu ve çoğaltılabilme imkânlarının araştırılması (3. Dilim)

34- Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye Sistemlerinin Şeftalide Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ( İkinci Dilim)

35- Göller Yöresinde Bazı Şeftali Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Belirlenmesi

36- Göller Yöresinde Sofralık Kayısı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (2.Dilim)

37- Karadeniz Bölgesi Trabzonhurması Seleksiyonu 3. aşama (Eğirdir Bölümü)

38- Ateş Yanıklığı Hastalığına Toleranslı Armut Anaç Islah Programı

  1. Armut Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Anaçların ve Çeşit x Anaç Kombinasyonlarının Tuzluluğa Toleranslarının Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile İncelenmesi 

...

​1- Eğirdir Gölü Havzası Elma Yetiştiriciliğinde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Bilinçli Tarım İlacı Kullanımı

​...

''