Bilimsel Yayınlar


2010 YILI YAYIN LİSTESİ

 1. Afyon'da erik üretimi yapan işletmelerin yapısal durumu ve gelişme olanakları
 2. Bahçe ürünlerinde kalite ve standardizasyon
 3. Based molecular analysis of economically important Turkish apricot cultivars
 4. Cold Storage of Fresh Cut Granny Smith Apples
 5. Determination of Fruit Growth in Some Apple Varieties
 6. Determination of Stomata Densities of Some American Grape Rootstocks in Eğirdir-Isparta
 7. Dünya Elma Islah Programlarına Genel Bir Bakış
 8. Effect of Autumn Calcium Spray at a High Rate On 'Granny Smith' Apple Quality and Storability
 9. Effects of Some Treatments on Quality Change of 'Granny Smith' Apples During Cold Storage
 10. Elma bahçelerinde Elma içkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera Tortricidae) mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi
 11. Isparta (Senirkent) bölgesi topraklarında farklı demir gübrelerinin şeftalide demir ve diğer elementlerin alımına etkileri
 12. Jerseymac ve Jonagold Elma Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşma Sürecinin Belirlenmesi
 13. Organik ve Konvensiyonel Koşullarda Yetiştirilen Williams Pride Ve Rajka Elma Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası
 14. Pre-Harvest 1-MCP Applications In 'Stark Spur Golden' Apples
 15. Promalin ve Tepe Kesimi Uygulamalarının Armut Fidanlarında Yan Dal Oluşumu Üzerine Etkisi
 16. Quality and Yield Performance of Popular Turkish Wine Varities (Kalecik Karası and Narince) in Lake Region Ecological Conditions
 17. Response of 'Granny Smith' Apple Trees to Foliar
 18. Toprak ve yaprak analizlerinin değerlendirilmesi amacıyla bilgisayar programı geliştirilmesi.pdf

​2011 YILI YAYIN LİSTESİ

 1. 41 B Amerikan Asma Anacı ile Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşma Katsayıları Üzerine Bir Araştırma.pdf
 2. Akça ve Beurre Precoce Morettini Armut Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Oluşumu.pdf
 3. Bağcılıkta Kullanılan Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının (SPAD) Belirlenmesi.pdf
 4. Bazı Ilıman iklim Meyvelerinde Yaprak Aktif Demir İçerikleri ile Demir Eksikliği Klorozu Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.pdf
 5. Bazı Prunus Klon ve Çöğür Anaçlarının Alyanak ve Roksana Kayısı Çeşitleriyle Aşı Uyuşma Düzeylerinin Belirlenmesi.pdf
 6. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösüne (Plasmopara viticola (Berk.et. Curt.)) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.pdf
 7. Determination of fruit characteristics, fatty acid profile and total antioxidant capacity of Istanbul Medlar Variety  (Mespilus germanica L.)
 8. Determination of Technological Features and Ampelographic Molecular Characterization of Some Local Grape Varieties in Lakes Region TURKEY
 9. Düşük Sıcaklıkların Granny Smith Elma Çeşidi Meyvelerinde oluşturduğu Zararların Belirlenmesi.pdf
 10. Effects of Aminoethoxyvinylglycine on Harvest Time and Fruit.pdf
 11. EGE-2, EGE-22 ve Eşme Ayva Çeşitlerinin Odun Çelikleriyle Çoğaltılması.pdf
 12. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) Lepidoptera Tortricidae] Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Yönteminin İnsektisitlerle Kombine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma
 13. Eğirdir Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı şeftali Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Tespiti.pdf
 14. Eğirdir Koşullarında Elma İçkurdu (Cydia pomonella (L.) Lepidoptera Tortricidae) Mücadelesinde Bazı İnsektisit ve Mikrobiyal İnsektisitlerin Etkinliğinin Belirlenmesi
 15. Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Jerseymac Elma Çeşidinde.pdf
 16. Farklı Üzümsü Meyve Türlerinde Yaprak Klorofil Miktarının Belirlenmesi.pdf
 17. Global Elma Endüstrisinde Çeşit Eğilimleri.pdf
 18. Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri.pdf
 19. Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri.pdf
 20. Isparta Eğirdir Koşullarında 'Monroe' Şeftalisinin Ağaç Üzerindeki Meyve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma.pdf
 21. Isparta İli Eğirdir İlçesinde Elma Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin FADN Sistemine Göre Ekonomik Büyüklük Sınıfları ve Yapısal Göstergeleri
 22. Isparta ili Kiraz Üretim Alanlarında Erik cücelik virüsünün (Prune dwarf virus, PDV) Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi
 23. Karalekeye Dayanıklı Elma Çeşit Islahındaki Gelişmeler.pdf
 24. Kontrollü Melezleme Yoluyla Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Karşı Dayanıklı Yeni Armut Çeşitlerinin Geliştirilmesi-İlk Meyve Gözlemleri
 25. M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği.pdf
 26. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Temel Esaslar.pdf
 27. Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen M9 Anaçlı Bazı Elma Çeşitlerinde Farklı Besin Uygulamaların Bitkinin Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkileri
 28. Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey.pdf
 29. Seçilmiş Bazı Zerdali Genotiplerinin Polen Performanslarının Belirlenmesi.pdf
 30. Skyline Supreme ve Lutz Golden Elma Çeşitlerinde Farklı Kalsiyum Uygulamalarının Hasat Sonrası Meyve Kalitelerine Etkisi.pdf
 31. The Effects of Different Irrigation Intervals and Mulch Applications on Irrigation water use in grafted vines.pdf
 32. Türkiye’de Erik Yetiştiriciliği Konusunda Faaliyet Gösteren Yayım Elemanları ve Araştırmacıların Mevcut Durumları.pdf


2013 YILI YAYIN LİSTESİ

 1. A review on sustainable new fruit thinning strategies in apple growing.pdf
 2. Amınoethoxyvinylglycine (AVG) Delays Maturation and Improves Fruit Size and Firmness of Cv. ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry.pdf
 3. Antalya (Korkuteli-Elmalı) Bölgesinde Elmalara 1-MCP (SmartFresh™) Uygulamaları ve Etkileri.pdf
 4. Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle - türkçe ingilizce.pdf
 5. Bazı Kırmızı Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Özellik Gösteren Bileşiklerin Belirlenmesi.pdf
 6. Bazı şelatlı demir gübrelerinin şeftalide demir eksikliği klorozuna etkileri.pdf
 7. Breeding of Scab Resistant Apple Varieties.pdf
 8. Effect Of Choline Chloride (CC) On ‘Monroe’ Peach Fruit Quality And Leaf Characteristics.pdf
 9. Effects of Harvest Date on Postharvest Quality of Cherry cv. Kordia During MAP Storage.pdf
 10. Farklı Potasyum Dozlarının Jerseymac ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarlarına Etkisi.pdf
 11. Hasat Öncesi Gibberallik asit uygulamasının Monreo şeftalisinde meyve olgunluğuna ve kalitesine etkisi.pdf
 12. In Vitro Koşullarda Su Stresi Altındaki Kober 5 BB Asma Anacında Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi.pdf
 13. Insecticide Resistance Management in Insect.pdf
 14. Isparta Koşullarında Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şekillerinin Belirlenmesi.pdf
 15. Modern Meyvecilik ve Ekonomik Değerlendirmesi.pdf
 16. Nitrogen fertilization affected the pollen production and quality in apple cultivars “Jerseymac” and “Golden Delicious.pdf
 17. Organik Elma Yetiştiriciliğinde Başarıyı Etkileyen Temel Faktörler.pdf
 18. Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kadmiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri
 19. Red Flesh Apples and Breeding Studies.pdf
 20. Resistance of Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera Tortricidae).pdf
 21. Screening breeding apple progenies with vf apple scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) disease resistance gene specific molecular markers
 22. The Effects Of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) And Gibberellic Acid (GA3) On Fruit Quality Of ‘0900 Ziraat’ Cv.’ Sweet Cherry.pdf
 23. The Effects Of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) On Fruit Quality Of ‘Eksi Bir Cv.’ Nectarine.pdf
 24. The ripening and fruit quality of ‘Monroe’ peaches in response to pre-harvest application gibberellic acid.pdf

2014 YILI YAYIN LİSTESİ​

1- New approaches in apple and cherry growing and breeding techniques.
2- Kontrollü Melezlemelerle Elde Edilmiş Elma Genotiplerinde Karalekeye Dayanımın Belirlenmesi. 
3- Isparta Kiraz Bahçelerinde Görülen Önemli Virüslerin Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi
4- Virüs Hastalıklarının Granny Smith Elma Çeşidinde Verime ve Kaliteye Etkisi.
5- Mineral composition of pods and seeds of wild and grafted carob (Ceratonia siliqua L.) fruits.
6-Bazı Şelatlı Demir Gübrelerinin Şeftalide Demir Eksikliği Klorozuna Etkileri
7-Organik Elma Yetiştiriciliği. 
8-Nutritional Constituents of Wild-Grown Black Mulberry (Morus nigra L.).
9-Isparta İli (Gelendost, Senirkent)Elma Bahçelerinden Toplanan Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.)(Lepidoptera:Tortricidae)Populasyonlarının Thiacloprid'e Karşı Duyarlılık Duurumunun İncelenmesi,
10-Prohexadione Calcium %10 (FAL 2010) Bitki Büyüme Düzenleyicisinin (BBD) Elmada Sürgün Büyümesi Üzerine Etkisi.
11-NAA %6,25 (FAL 850) Bitki Büyüme Düzenleyicisinin (BBD) Elmada Meyve Seyreltmesi Üzerine Etkisi. 
12-The Prediction of Iron Contents in Orchards Using VNIR Spectroscopy
13-Elma Ağaçlarında Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi ve Bu Değişimlerin Nedenlerinin İncelenmesi
14-Efficacy of some antimicrobial treatments compared to sodium hypochlorite on physical, physiological and microbial quality of fresh-cut melons (Cucumis melo L. var. inodorus)
15-Erik Üreticilerinin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu. 
16-Isparta İlinde Üreticilerin Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yaklaşımı.
17-Evaluation Of In-Service Training Studies  Organized By The Research Instituions;
18-The Case Of Eğirdir Fruit Research Station.
19-II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 
20- The Effect Of Pro-Ca (Prohexadione Calcium) Application On The Shoot Growth And Fruit Characteristics Of ‘Scarlet Spur’ Apple Cultivar. 
21- Isparta İlindeki Meyve Paketleme Tesislerinin Mevcut Durumu
22- Determination of optimum harvest date of sweet cherry cv. Lapins grown in Isparta.
23- Effects of Aminoethoxyvinylglycine and Naphthalene Acetic Acid On Pre-Harvest Fruit Drop and Fruit Quality of ‘Jersey Mac’ Apples. 
24- Effects of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on ‘Williams’ Pears Leaf Characteristics.
25- Chloroplast DNA markers based genetic analysis of Turkish apple germplasm.
26- Eğirdir (Isparta) Şartlarında Bazı Elma Çeşitlerinin Performansları.
27- Effects of BA+GA +7 Treatments on Fruit Quality in Fuji Apple Variety.
28- Mineral Composition of Leaves and Fruits in Some Myrtle (Myrtus communis L.) Genotypes.
29- Dönemsel Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Braeburn Elma Çeşidinde Çiçek Kalitesi Ve Çiçek Özellikleri Üzerine Etkileri. 
30- Elma ve Armutlarda Fitoplazma Etmenleri ve Moleküler Çalışmalar
31- Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Kullanılacak Bitki Gelişim Düzenleyicileri ile İlgili Standart Deneme Metodu.
32- Nucellus deformation in sweet cherry ovules at anthesis. 
33- Effects of Some Nutrition Experiments on Ellagic Acid end Nitrate Contents in Fruit in Organic Strawberry Production
34- The effects of cadmium chloride on secondary metabolite production in Vitis vinifera cv. cell suspension cultures.
35- Melezleme ile Elde Edilen Elma Genotiplerinde Meyve Kalitesinin Değerlendirilmesi.
36- Determination Of Cracking Resistance and Fruit Quality Parameters of Big Lory and Prime Giant Cherry Cultivars under The Ecological Conditions of Eğirdir (Isparta)
37- Eğirdir koşullarında Early Lory ve Cristalina kiraz çeşitlerinin çatlamaya dayanımlarının ve meyve kalite kriterlerinin incelenmesi
38- Determinate The Harvest Time of Abbe Fetel and Kieffer Pears Species Grown in Goller Region Turkey
39- Hasat Öncesi Vitormone Uygulamalarının Braeburn Elma Çeşidinin Muhafazası ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri,
40- Üzüm Muhafazasında Salisilik Asit Kullanımı.
41- Effect of Carvacrol on Microbial Activity and Storage Quality of Fresh-cut 'Braeburn' Apple
42- Nar Muhafazası Üzerine 1-Metilsiklopropen (1-Mcp)’İn Etkisi.
43- Researching of the utilization possibılities of some native apple   cultivar/types in indusrty
44- Ilıman İklim Meyvelerinde Hasat Kriterleri
45- Göller Bölgesine ait Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özelikleri ve Ekonomik Açıdan Önemleri
46- Research on the affinity coefficients of Red Globe grape variety with 140 R, 41 B rootstocks
47- KİRAZ, ŞEFTALİ, KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ ve ENTEGRE MÜCADELE
48- Bazı Lavanta (Lavandula X intermedia Emeric  ex Loisel) Çeşitlerinin Isparta Koşullarındaki Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi.
49- Farklı Rakımlardan Toplanan Sütçüler Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. H. Davis) Örneklerinin Uçucu Yağ Verimlerinin, Bileşenlerinin ve Kuruma Endekslerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
50- Tuz Stresinin Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Kirazın Vejetatif Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi.
51- Damla Sulama ile Sulanan Elma Ağaçlarında Farklı Malç Uygulamaları ve Sulama Programlarının Vejetatif Gelişim ve Su Tüketimine Etkisi.
52- Elmada Farklı Sulama Programlarının ve Toprak Nem Değişiminin Yaprak Su Potansiyeline Etkileri
53- Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Veri Tabanı Tasarımı.
54- Breeding of Late Ripening Sweet Cherry Varieties
55- Breeding of New Sweet Cherry Varieties.
56- AVG (AMİNOETOKSİ-VİNİLGLİSİN)’ NİN BAZI ELMA VE ARMUT ÇEŞİTLERİNDE HASAT ÖNÜ MEYVE DÖKÜMÜ, HASAT ZAMANI VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ,
57- Elmalarda görülen bazı fizyolojik bozukluklar.
58- APPLE AND CHERRY GENETIC RESOURCES OF TURKEY AND STUDIES OF EĞİRDİR FRUİT RESEARCH STATION OF APPLE AND CHERRY GENETIC RESOURCE
59- Amygdalin Content in Kernels of Several Almond Cultivars Grown in Turkey
60- Türkiye’deki Erwinia amylovora İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Özellikleri ile Ateş Yanıklığı Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut Çeşitlerinin Geliştirilmesi
61- Various PGRs treatments on parthenocarpic fruit development in Deveci and Ankara pear varieties
62- İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapılan Bazı İllerde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler.
Türkiye Elma Endüstrisinin Rekabet Gücünü Artırma Olanaklarının Araştırılması.
63- Monitoring Condition of Growers to Activities of Extension in Some Sweet Cherry Exporter Provinces.
64- Ceviz Yetiştiriciliği Liflet
65- Armut Yetiştiriciliği Çiftçi Broşürü
66- Ilıman iklim meyve türlerinde kış dinlenmesi.2015 YILI YAYIN LİSTESİ​

 1. ​​VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale . 
 2. Erik Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi 56:68-72.
 3. Göller Yöresinde Papaz, Sugar ve President Erik Çeşitlerinin Farklı Anaçlar Üzerindeki Performansı.
 4. Oil and Protein Crops Section Conference. 
 5. Farklı Terbiye Sistemi ve Dikim Mesafelerinin Şeftali Ağacındaki İlk Yıllardaki Vegetatif Gelişimi Üzerine Etkileri.
 6. Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik, Pomolojik ve Verim Özellikleri. 
 7. Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Biyokimyasal Özellikleri.
 8. Determination of volatile compounds of the first rose oil and the first rose water by HS-SPME/GC/MS techniques. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines
 9. Reduction of apple vegetatif shoot growty Cv. Starcrimson Delicious/MM111 with prohexadione calcium application does not decrease fruit quaality. Journal of Applied Botany and Food Quality​
 10. Elma Fidanı Yetiştiriciliğinde Farklı Topraksız Kültür Ortamları ve Besin Çözeltilerinin Kullanılabilirliliğinin Belirlenmesi.
 11. Isparta İlinde Bitkisel Üretimde Tarım Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
 12. Bazı virüs hastalıklarının ‘Granny Smith’ elma çeşidinde verim ve kaliteye etkisi.
 13. Farklı Anaç Çeşit Kombinasyonlarının Şeftali Fidanı Gelişimine Etkileri.
 14. Avg Uygulamalarının Jersey Mac Elma Çeşidinde Hasat Önü Meyve Dökümü, Hasat Zamanı ile Meyve Verim ve Kalitesine Etkileri.
 15. The Possibility of Using Phenolic Compounds in Breeding to Fire Blight Resistance.
 16. Erik Üretiminde Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Faktörler.​
 17. Elmalarda görülen bazı fizyolojik bozuklular.
 18. Determination of storage and shelf life quality of jeromine apple variety grown in the Isparta.
 19. Tarımsal Araştırmalardan Bakış,​
 20. Meyve Fidancılığı. Tarımsal Araştırmalardan Bakış,
 21. Ayvanın depolanması.
 22. Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu
 23. Granny Smith Elma Çeşidinde Farklı Depolama Tekniklerinin Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri.
 24. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Allelopatiden Yararlanma Olanakları Projesi Ön Deneme Sonuçları
 25. Chemical investigation on Rose damascena Mill. volatiles; Effects of storage and drying conditions. 
 26. RİSK:Küresel Isınma, Elmada Çiçeklenme Dönemlerinde Kaymalar ve Soğuk Zararı ÇÖZÜM:Geç Uyanan ve Çiçeklenen Elma Islahı.
 27. Eğirdir Koşullarında Bazı Elma Çeşit Ve Klonlarının Fenolojik, Pomolojik Ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.
 28. Frost Damage In Apple and Importence of Breeding Late Blooming Apple Varieties.
 29. Bazı Amasya Elma Tipleri Yabancı Çeşitler Arasındaki Akrabalık Düzeylerinin Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi.
 30. RİSK:Küresel Isınma, Elmada Çiçeklenme Dönemlerinde Kaymalar ve Soğuk Zararı ÇÖZÜM:Geç Uyanan ve Çiçeklenen Elma Islahı. Bitki Islahı Proje Pazarı,​
 31. Bazı Amasya Elma Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Morfolojik Karakterizasyonu. 
 32. Effects of Preharvest Some Applications on Cracking and Fruit Quality of ‘0900 ZİRAAT’ Sweet Cherry Cultivar. 
 33. Determination of the Reference Genes Suitable for Gene Expression Studies in Response to Drought Stress in Peach. Breeding of Early Ripening Sweet Cherry Cultivars. 
 34. Determination of Expression Levels of Some WRKY Genes During Drought Stress in Peach. 
 35. Bazı Yazlık Yerel Elma Tiplerinin Pomolojik Özellikler Açısından İncelenmesi. 
 36. Some Pomological and Morphological Characteristics of Apple Varieties/Types which have Resistance Genes for Apple Scab
 37. Effect of cultivars on evaluation of leaf analysis of apple trees. 
 38. Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi.
 39. Farklı Zamanda Olgunlaşan Kiraz Çeşitlerinde Besin Elementlerinin Dönemsel Değişimi.​
 40. Elma Ağaçlarında Vejetasyon Boyunca Bazı Besin Elementleri Arasındaki Dengelerin Değişimi.
 41. Can Nutritional Status of Apple Trees be Determined by Leaf Analysis in Early Vegetation. 
 42. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Başarıyı Arttıran Temel Faktörler.
 43. Farklı Anaçlara Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde İlkbahar Geç Don Zararının Belirlenmesi. 
 44. Some fruit characteristics of genotype of melon (cucumis melo) with the origin of lakes region in Turkey. ​
 45. ​Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamasının Dr.Jules Guyot Armut Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Kalitesi Üzerine Etkileri. 
 46. Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi.
 47. Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri, 
 48. Hasat Sonrası SencyFresh Uygulamalarının Granny Smith Elma Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi. 
 49. Kieffer Armut Çeşidinin Kontrollü ve Dinamik Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanma Süre ve Kalitesinin İncelenmesi.
 50. Determining the Harvest Date of Abbe Fetel and Kieffer Pear in the Lake District of Turkey. ​
 51. Farklı Kısıtlı Sulama Stratejilerinin Muhafaza Süresince Braeburn Elma Çeşidinde Fenolik Bileşenlere Etkisi. 
 52. Determination of Optimum 02 or CO2 for Apple cv. Starkrimson Delicious Under Controlled Atmosphere Storage. 
 53. Effects of Controlled Atmosphere, Dynamic Controlled Atmosphere and 1-Mcp on Quality of Granny Smith Apples. ​
 54. Eğirdir Ekolojisinde Golden Delicious ve Grubuna Ait Elmalarda Pomolojik İnceleme
 55. Development Of Dwarf And Semı-Dwarf Resıstance Apple Rootstock Agaınst Erwınıa Amylovora, A Causal Agent Of Fıre Blıght Dısease. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference.
 56. Selection of Prunus Cerasifera Plum Species in Isparta, Kütahya Cities and Evaluation of Rootstock Characteristics. 
 57. The Effects of the Biological Active Formulates and Strains Against the Crown Rot (Phytophthora Cactorum). 
 58. Determination of Susceptibility of Some Aprıcot Cultivars to The Shot-Hole (Stigmina carpophila) Disease Under Natural Inoculum Conditions. 
 59. Genetic Diversity in the Coat Protein Genes of Prune dwarf virus Isolates from Sweet Cherry Growing in Turkey.
 60. "Jerseymac" Elma Çeşitinde AVG (Aminoethoxy-vinylglycine) nin Hasat Önü Meyve Dökümü, Verim ve Gelir Üzerine Etkisi. 
 61. Development of Embryo Sac and Pollen Tube Growth in Pear Crosses. 
 62. Ateş Yanıklığına Dayanıklı Armut Islahı. 
 63.  Amasya Elmasının SSR, AFLP, E-STS ve RGA Markörleri İle Doymuş Genetik Haritasının Oluşturulması.
 64. SSR Markörler İle Amasya Elmasının İskelet Har tasının Oluşturulması.
 65.  Bazı Kiraz Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuklarının Morfolojik Özellikleri. 
 66.  ‘Golden Delicious’ Elmasında Yok Yılı Ağaçlarına Pro-Ca Uygulamasının Vejetatif ve Generatif Gelişime Etkileri.
 67. Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Golden Delicious Elmasında Acı Benek ve Pas Gelişimi Üzerine Etkileri 
 68. An Overview on Fruit Breeding in Turkey. 
 69. Effect of Application Time of Prohydrojasmon on Fruit Colocration of Gala And Braeburn Apples.
 70. Moins D'Eau Moins De Malaidies Fruits And Legumes, 
 71. Growth Responses To Water And Temperature Stress In Nectarine
 72. Branch induction Via Prolepsis in Apple Nursery Trees
 73. Elmada Su ve Sıcaklık Stresinin Dal ve Meyve Büyüme Dinamiğine Etkisi
 74. Kiraz sineği mücdelesinde biyoteknik yöntemlerin kullanılması
 75. Elma iç kurdu mücadelesinde biyoteknik mücadele yönteminin uygulanması
 76. Construction of dense genetic linkage maps of apple cultivars Kaşel-41 and Williams’ Pride by simple sequence repeat markers.
 77. Development of BAC-End based simple sequence repeat (SSR) markers in apple.
 78. Bazı Elma Tip ve Çeşitlerinde “Elma Karalekesi Hastalığı (Venturia inaequalis (Cke.))’na” Dayanıklılık Mekanizmasının Bitki Besin Elementleri Yönünden İncelenmesi.
 79.   Evaluation of Resistance Reaction of Apple Genetic Sources Grafted on MM 106 Rootstock for Apple Scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.). 
 80.  Determination Of Fruit Charactericsfaaty Acid Profile And Total Antioxidant Capacity Od Mespilus Germanica L. Fruit.  
 81. Muşmulanın (Mespilus Germanica L.) Odun Çeliğiyle Çoğaltılabilme Olanaklarının Araştırılması.
 82.  Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Su Stresinin Bazı Vejetatif Gelişim parametrelerine Etkisi.
 83.  Response of sweet cherry grafted on different rootstocks to water stress.
 84. The prediction of iron contents in orchards using VNIR spectroscopy. 
 85.  0900 Ziraat kiraz çeşidi için kaliteli tozlayıcı çeşitler.
 86. Emasculation, pollination, fruit set and seed quality in earlier sweet cherry variety breeding. 
 87. The performance of '0900 Ziraat' sweet cherry variety on different rootstocks. 
 88. Shoot Propagation Studies on Selected Wild Sour Cheery Types İn Vitro Conditions II.
 89. Bazı Ahududu, Böğürtlen, Frenküzümü Çeşitlerinin Eğirdir İlçesinde 3 Yıllık Fenolojilerinin ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,
 90.  Determination of Phenolic Compositions and Quality Characterics of Some Local Turkish Table Grape Varieties cultivated in Egirdir/Isparta,
 91. Bağcılıkta Rüzgârın Etkileri Ve Eğirdir/Isparta Koşullarında Kuvvetli Rüzgârların Asmada Vegetatif Organlar Üzerindeki Etkilerinin Gözlemlenmesi, 
 92. Correlation between lignin amount in cortex and cherry rootstock vigour. Latest technologies for crop improvement Workshop, 
 93. Effects of Controlled Atmosphere, Dynamic Controlled Atmosphere and 1-Mcp On Quality of 'Granny Smith' Apples. 
 94. Combined Effects of Map and Postharvest Putrescine Treatment on Storage Life and Qualıty of 'Alyanak' Apricot. 
 95. Moleküler Markörlerin Meyve Islahında Kullanım Alanları. 
 96. Armut Yetiştiriciliği Çiftçi Broşürü
 97. Gisela 5 ve Kuşkirazı Anaçları Üzerine Aşılı Davraz ve 0900 Ziraat Kiraz Çeşitlerinin Verim, Meyve Kalitesi ve Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 
 98.  Effect of Harvest Date on Postharvest Quality of Sweet Cherry cv. Kordia During MAP Storage

2016 YILI YAYIN LİSTESİ​

''