8.5.2017 / Gösterim Sayısı : 152

Gıda ve Tarımsal Ar-Ge İnovasyonda Kamu-Özel Sektör Buluşması

#Gıda ve Tarımsal Ar-Ge  İnovasyonda Kamu-Özel Sektör Buluşması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in katılımları ile 3 Mayıs 2017 tarihinde bakanlıkta "Gıda ve Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyonda Kamu-Özel Sektör Buluşması" etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bakanlık Müsteşarı Dr. Nusret YAZICI, Müsteşar Yardımcıları, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ ATALAY, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necati TULGAR, Daire Başkanlarımız, TOÇ BİR_SEN Başkanı Günay KAYA, İl ve İlçe Teşkilatı Kurum Müdürleri ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan bakan Faruk ÇELİK, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge organizasyonuna sahip Bakanlık olduklarını dile getirerek, "Kamunun uzman insan kaynağını, bilgi birikimini ve kurumsal kapasitesini özel sektörün ve üniversitelerimizin kullanımına bugün itibarıyla açmış bulunuyoruz, dünya ile rekabet edebilmemiz için özel sektörün tarım alanında daha fazla sorumluluk alması gereğini vurgulamakta da yarar var." değerlendirmelerinde bulunmuştur.

Çelik, ayrıca tarımda Ar-Ge ve bilginin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, çiftçiye sadece girdi desteği değil bilgi desteği de vermek durumunda olduklarını ve toprağın iyi korunması gerektiğini söyleyerek, "Ovaları Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal sit alanı ilan ediyoruz. Bu çalışmalarımızı Türkiye genelinde sürdüreceğiz. Bizim yele de, sele de, ele de verecek toprağımız yok" diyerek sözlerini sürdürmüştür.

TAGEM Genel Müdürümüz Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK ise sektörde daha verimli ve etkin bir iş modeli üzerinde çalıştıklarına işaret ederek, modelin esas amacının ülke kaynaklarının etkin kullanımı, rekabetçi bir tarımsal ekonomi için ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, ihracatın artırılması ve ithalatın azaltılması olduğunu söylemiştir.

Söz konusu etkinliğe kurumumuzu temsilen katılan Enstitü Müdürümüz Sayın Şakir ÇINAR, Bakan Faruk ÇELİK ve beraberindeki heyete enstitümüzü tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir.


''