13.6.2017 / Gösterim Sayısı : 162

SAREM LABORATUVARLARINI GÜÇLENDİRİYOR

#SAREM LABORATUVARLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Göller Bölgesi başta olmak üzere Enstitümüz sorumluluk sahası içerisinde yer alan göl, akarsu ve gölet alanlarında su kalitesinin izlenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek; su ürünlerine olan etkilerin belirlenerek olası çevresel etkilerin zamanında tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Göller Bölgesi Su Kaynaklarının İzlenmesinde Hızlı ve Yeni Teknolojilerin Kullanımı Projesi" kapsamında laboratuvar çalışmalarında analizleri hızlı, standart, güvenli ve verimli kılmak adına Enstitümüz Kimya Laboratuvarı'na Seal marka AQ400 model Discrete Analyzer cihazı ve Shimadzu marka GCMSMS-TQ8040 model Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS-MS) kazandırılmıştır.

Ülkemizde tatlı sularda kullanılan tek Discrete Analyzer olan cihazımız, Göller Bölgesi başta olmak üzere, sorumluluk sahamızdaki 21 vilayetin tüm sucul kaynaklarında su kalitesini tam kontrollü ve otomasyon özellikli bir şekilde tayin edebilmek açısından sularda Orto-Fosfat (PO4) , Toplam Fosfor (P) , Nitrat (NO3), Nitrit (NO2), Toplam Azot (NH4), Amonyak (NH3) ve Toplam Azot (TN) başta olmak üzere pek çok parametrenin analizinde kullanılacaktır.

Yine Isparta'da kamunun elindeki tek ve Isparta'daki en iyi ve en yeni GC-MS-MS olan cihazımız ise su ürünlerinde detaylı gıda analizleri,  yağ asitleri analizleri,  klorlu pestisit analizleri başta olmak üzere pek çok analizin gerçekleştirilmesinde Kurumumuza ve sektöre katkı sağlayacaktır. Mevcut cihazlar ile su kalitesi ve su ürünleri analizlerinin hızlı, kolay ve güvenilir teknolojik yöntemler ile gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Mevcut cihazların Enstitümüze kazandırılmasıyla; sucul kaynaklarda su kalitesi izleme ve araştırma çalışmaları başta olmak üzere mevcut sucul kaynağın su ürünleri açısından değerlendirilmesi ve su durumunun sınıflandırılması ayrıca doğal koşullardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerin değerlendirilmesi, sucul kaynaklarda oluşan kirliliğin boyut ve etkilerinin belirlenmesi, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca başta Göller Bölgesi olmak üzere Kurumumuz sorumluluk sahası içerisinde bulunan sucul kaynakların hızlı, kolay, yeni, ekonomik ve güvenilir teknoloji ile izlenmesi, böylece daha etkin bir izleme, koruma sağlanarak ülkemize ve bölgemize önemli bir ekonomik katkı ve girdi sağlanması hedeflenmiştir.

''