26.9.2017 / Gösterim Sayısı : 159

Eğirdir SAREM’den UKECEK-2017’ye Katılım

#XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Sempozyumu

12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen "XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Sempozyumu" başlıklı Uluslararası Katılımlı Sempozyuma Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına Teknik Koordinatör Dr. Cafer BULUT, Su Ürünleri Mühendisi Dr. Meral APAYDIN YAĞCI, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Abdulkadir YAĞCI ve Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail ERBATUR katılmıştır. Sempozyumda aşağıda yer alan poster sunumlar yapılmıştır.

Sunulan poster bildiri başlıkları:

1. Göller Bölgesi Bazı Göl ve Baraj Göllerinin Yaz Fitoplankton Biyokütlesi ve Baskın Siyanobakter Türleri / Summer Phytoplankton Biomass and Dominant Cyanobacter Species of Some Lakes and Dam Lakes in the Lakes Region

2. Eğirdir Gölü'nün Chironomidae ve Oligochaeta Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma / A Taxonomic Study on Chironomidae and Oligochaeta Fauna of Egirdir Lake

3. Eğirdir Gölü' nde Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) Bölgesel Dağılımı / Regional Distribution of Zebra Mussels (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) in Lake Eğirdir

4. İznik Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Bazı Metal Düzeylerinin Araştırılması / Investigation of Some Metal Levels in Water and Sediment Samples of İznik Lake

5. Phytoplankton Species Diversity of Uluabat Lake

6. Sazan Balığı (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) Örneklerinde Lizozim Aktivitesi, Kortizol ve Serum Glukoz Düzeylerinin Araştırılması / Investigation of Levels Lysozyme Activity, Cortisol and Serum Glucose in Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758)

''