1.9.2017 / Gösterim Sayısı : 423

Limnologlar, Limnoloji Başkenti Eğirdir’de Toplanıyor

#LimnoFish Sempozyumu Duyuru Haberi

Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu (LimnoFish Sempozyumu), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4-6 Ekim 2017'de gerçekleştirilecektir. Bu sempozyumda içsularda temel limnolojik çalışmalar ve karşılaşılan problemler ortaya konularak, sorunlara çözüm önerileri getirilecek ve içsularda ileriye dönük politikalar akademik düzeyde irdelenecektir.

 

Son yıllarda başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok unsurun etkisi ile su kaynakları tehdit altındadır. Bu bilinç doğrultusunda, ülkemizde içsulara yönelik çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, limnoloji konularında çalışan araştırmacıların bilgilerini uluslararası düzeyde paylaşabilecekleri bir platform oluşturulması bir ihtiyaçtır. Bu amaçla, Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Araştırmaları (LimnoFish) adlı uluslararası dergimiz, 2015 yılında Enstitümüz bünyesinde yayın hayatına başlamıştır. Dergimize ulusal ve uluslararası düzeyde gösterilen ilgi yeni çalışmalar yapma konusunda enstitü çalışanlarını cesaretlendirmiş ve limnoloji konusunda uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi fikri gündeme gelmiştir. Bu sempozyumda balıkçılık yönetimi, içsu, ekoloji, iklim değişikliği, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, sosyo-ekonomi, balık hastalıkları ve işleme teknolojisi alanlarında sunumlar, değerlendirmeler ve çözüm önerileri sunulacaktır.

 

Sempozyuma 11 ülke, 57 şehir ve 129 kuruma mensup 425 akademisyen ve araştırmacı katkı sağlamaktadır. Sempozyumda 151 akademisyen ve araştırmacı personel tarafından 7 farklı seksiyonda 240 adet sözlü ve poster bildiri sunumu yapılacaktır. Sempozyum açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisine yer verilecektir. Ardından fotoğraf sanatçısı Ali Ethem KESKİN tarafından sempozyuma özel olarak hazırlanan Eğirdir ve Beyşehir Gölleri su altı fotoğraf sergisi katılımcıların beğenisine sunulacaktır.

 

Anadolu'nun incisi, sakin şehir, limnoloji başkenti Eğirdir'de düzenlenecek olan sempozyumda su ürünleri sektörünün son durumu gözler önüne serilecek ve ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilirliği akademik düzeyde tartışılacaktır.

''