10.10.2017 / Gösterim Sayısı : 89

"SÜLÜK"lendirme ile Tıbbi Sülük Stokları Güçlendiriliyor

#Sülüklendirme (Ekim 2017)
2017'de Eğirdir SAREM tarafından yürütülen tıbbi sülük üretim araştırmaları sonucunda elde edilen yaklaşık 4.300 sülük doğaya bırakıldı.

Dünyada, doğadan toplanan sülüklerin ticaretinde Türkiye yaklaşık %80'lik paya sahiptir. 2014'de kabul edilen "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" kapsamında kliniklerde kullanılacak olan sülüklerin üretim yerinden ve steril sülük elde edilen işletmelerden temin edilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki tıbbi sülük popülasyonlarının gün geçtikçe azalmakta olduğu bilimsel çalışmalara dayalı raporlardan anlaşılmaktadır. Gerek doğadaki tıbbi sülük stoklarının takviye edilerek ülkemizin sülük ticaretindeki pozisyonunun güçlendirilmesi, gerekse sözü edilen yönetmelik gereklerinin karşılanması amacıyla üzerinde yeterli bilgi bulunmayan sülük üretim standartlarının oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktaydı.

Bu amaca dönük olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Eğidir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 2015'de Tıbbi Sülük Araştırma Ünitesi kuruldu. Eğirdir Gölü çevresi sulak alanlarından toplanan anaç sülükler ile kurulan ünitede, tıbbi sülük Hirudo verbana türünün üretim standartlarının oluşturulmasına yönelik araştırma faaliyetlerine ve bu faaliyetlerden elde ettiği sülükler ile doğadaki popülasyonları güçlendirmeye devam edilmektedir. Doğada tıbbi sülük (Hirudo verbana) popülasyonlarının üreme periyodu Temmuz-Eylül arasında 3 aylık bir dönem ile sınırlıdır. Kurulan Tıbbi Sülük Araştırma Ünitesinde 2016'da Ocak ayında başlatılan araştırma amaçlı sülük üretim faaliyeti Aralık ayına kadar devam ettirilmiş ve böylece türün yıl boyunca üretimi başarı ile sonuçlandırılmıştır. 15 Mart 2017 tarihinde üretimden elde edilen ve ortalama ağırlıkları 0.4 gram olan yaklaşık 3.200 yavru sülük, ticari düzeyde sülük toplayıcılığının yapılmakta olduğu Eğirdir Gölü Gelendost bölgesindeki sulak alana bırakılmıştı. 2017 yılı araştırma faaliyeti kapsamında elde edilen ve ortalama ağırlıkları 0.12 gram olan yaklaşık 1.100 adet yavru sülük 10.10.2017 tarihinde Gelendost sulak alanlarına bırakılmıştır.

Bir sülüğün üreme sezonunda yaklaşık 40 yavru verebildiği dikkate alındığında, av dönemi yasağına titizlikle uyulması ile birlikte Eğirdir SAREM tarafından 2017 yılı içerisinde doğaya bırakılan yaklaşık 4.300 adet sülüğün, popülasyonlara önemli bir katkı sağlaması ve sülük toplayıcılarına ekonomik kazanç oluşturması beklenmektedir.
''