Etik Davranış Kuralları

 • Hak ve hukuka uyum esastır.
 • Bilimsel etik kurallara uyulur.
 • Bilgi ve tecrübe aktarımı esastır.
 • İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 • Düşüncelerin özgürce söylenebildiği ve dikkate alındığı bir çalışma ortamı vardır.
 • Ülke kaynakları israf edilmeden kullanılır.
 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 • Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 • Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğu paylaşır.
 • Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
 • Tüm paydaşlar ile iyi ilişkiler kurulur.
 • Fikir alışverişinde bulunulur.
 • Karşılıklı saygı ve güven esastır.
 • Çalışanlar yaptığı işin sorumluğunu alır.
 • Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
 • Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
 • Personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.​
''