Çevre ve Kaynak Yönetimi

Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölüm Tanıtımı: Göl ve akarsulardaki ekosistemlerde; su kalitesi ve su kirliliği, biyolojik çeşitlilik, yetiştiriciliğin çevreye etkisi, nesli tükenmekte olan türler, oşinografi, ekolojik indikatörler, istilacı türler, kıyı alan kullanımı, zararlı alg patlamaları, sürdürülebilir yönetim konularında her türlü çalışmayı yapmak, tespit edilen sorunlara çözüm yolları aramak ve elde edilen bilgilerden ilgili yerleri haberdar etmektir.

Bölüm Başkanı: Dr. Meral Apaydın YAĞCI - Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Şubede Görevli Teknik Personel Listesi:

Dr. Cafer BULUT - Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Dr. Vedat YEĞEN - Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Belgin BABAR YOLDAŞ - Çevre Yüksek Mühendisi

Mehmet CESUR - Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

''