Devam Eden Projeler

- TÜBİTAK: Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus)’nun Ontogenik Gelişimine Bağlı Yem Formülasyonu

- TÜBİTAK: Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Pinterlerinde Seçiciliğin Geliştirilmesi

- TAGEM: Sazan Balığı Avcılığında Dip Paraketası Kullanımının Araştırılması

- TAGEM: Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi

- TAGEM: İç ve Batı Anadolu Bölgesi’ndeki Ticari Su Ürünleri Stoklarının Ürün ve Av Çabası  Yaklaşımı  ile  Değerlendirilmesi (Güdümlü Proje)

- TAGEM: Sazan Balığı Avcılığında Dip Paraketası Kullanımının Araştırılması

- TAGEM: Sazan Balığı Avcılığında Dip Paraketası Kullanımının Araştırılması

- TAGEM: Adıgüzel ve Cindere Baraj Gölleri’nin (Denizli) Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini

- TAGEM: Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi
- TAGEM: Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması

- TAGEM: Türkiye'deki Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Popülasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Metotlarla Belirlenmesi

- TAGEM: Diyete İlave Edilen Prebiyotik İnülin ve Kitosan İle Probiyotik Bakteri Bacillus subtilis'in Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yavruları Üzerine Kombine Etkilerinin Araştırılması

- TAGEM: Melatonin ve Serotonin'in, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yavrularının Yaşama Oranı, Büyüme Performansı, Kabuk Değişimi, Vücut Kompozisyonu ve İmmün Sistemi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

- TAGEM: eDNA Kullanılarak Balık Populasyon Büyüklüğü Tahmini: Karataş Gölü Örneği

- TAGEM: Yağ Balığının (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) Üretim Olanaklarının Araştırılması

- TAGEM: Eğirdir Gölü Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi

- TAGEM: Beyşehir Gölü'ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

- TAGEM: Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen Siraz Balıklarının (Capoeta spp.) Raf Ömrü ve Pazar Potansiyelinin Belirlenmesi

''