Devam Eden Projeler

- Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması

- Türkiye'deki Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Popülasyonlarının Genetik Yapısının Moleküler Metotlarla Belirlenmesi

Diyete İlave Edilen Prebiyotik İnülin ve Kitosan İle Probiyotik Bakteri Bacillus subtilis'in Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yavruları Üzerine Kombine Etkilerinin Araştırılması

Melatonin ve Serotonin'in, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yavrularının Yaşama Oranı, Büyüme Performansı, Kabuk Değişimi, Vücut Kompozisyonu ve İmmün Sistemi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Zencefil (Zingiber officinale) ve Çörekotunun (Nigella sativa) İmmunostimulant Olarak Kullanımı

eDNA Kullanılarak Balık Populasyon Büyüklüğü Tahmini: Karataş Gölü Örneği

Yağ Balığının (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925) Üretim Olanaklarının Araştırılması

Eğirdir Gölü Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi

Beyşehir Gölü'ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen Siraz Balıklarının (Capoeta spp.) Raf Ömrü ve Pazar Potansiyelinin Belirlenmesi

Farklı Ticari Enzimlerle, Tatlı Su Yengeci (Potamon potamios, Olivier 1804)'nden Elde Edilebilecek Protein Hidrolizatı Veriminin Araştırılması

​Uluabat Gölü Amatör Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi

''