Sonuçlanan Projeler

- İznik Gölündeki Gümüş Balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) Avlanabilir Stok Miktarının Tahmin Edilmesi; Avcılıkta Kullanılan Av Aracının Seçicilik Özelliklerinin Belirlenmesi

- Eğirdir Gölü'nde Hayalet Avcılık Materyallerinin Varlığı ve Etkilerinin Araştırılması

​- Kerevit Üretimi ve İşlenmesinde Yeni Teknolojiler

- Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması

- Göller Bölgesi Ova kurbağası Pelophylax ridibunda Palla, 1771 (Rana ridibunda Pallas, 1771) Stoklarının Araştırılması.

​- Orta - Batı Anadolu Kaynak Sularının Son Durumu ve Üretim Potansiyelleri

- Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit populasyonlarının izlenmesi

- Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı

- Eğirdir Gölü’ne Atılan Gümüş Balığı’nın (Atherina boyeri Risso, 1810) Besin Zincirindeki Etkileri

- İç ve Batı Anadolu Bölgelerinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

- Kültür Ortamında Yetiştirilen Kerevit Yavrularının Yaşama Oranlarının Artırılması

- Gökkuşağı Alabalıklarında Görülen Bakteriyel Hastalıklar İle Mücadelede Probiyotik Uygulamaları

- Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri Balık Faunasının Tespiti

- Isparta, Burdur ve Denizli İllerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Dere Suyuna ve Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması

- Balık Yetiştiriciliğine Elverişli Kaynak Sularının Tespiti Projesi

- Gökkuşağı Alabalığında Ekonomik Kayıplara Neden Olan Bakteriyel Balık hastalıklarının Tedavisinde Uygun Kemoterapötiklerin Tespitinin Araştırılması

- Beyşehir ve Eğirdir Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması

- Eğirdir, Beyşehir ve Karataş Göllerindeki Kerevitin (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Populasyon Büyüklüğünün (Stok) Tahmini

- Çivril Baraj Gölü'ndeki Turna Balığı (Esox lucius L.,1758)'nın Avlanabilir Stok Tespiti

- Kerevit Üretimi ve Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma

- Göller Bölgesinde Bulunan Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi

- Karamık Gölü Balıkçılığı ve Ekonomik Balık Türlerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

- Göller Bölgesinin Balıkçı Barınaklarının İstatistiki analizi ve İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi

- Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)'nun Aşılanmasından Sonra Eğirdir Gölü Balıkçılığında Gözlenen Değişikliklerin ve Bu Balık Türünün Göl Balıkçılığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

- Eber ve Karamık Göllerinin Organik Kirliliğinin Araştırılması

- Farklı Özelliklerdeki Uzatma Ağlarının Sudak (Stizostedion luciperca) Sazan (Cyprinus carpio) Balığı Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Projesi

- Uluabat Gölünün Kirlilik ve Ötrifikasyon Seviyelerinin Belirlenmesi ile Limnolojik Etüt Projesi

- Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Yer Alan Bazı Alabalık İşletmelerinde Hastalık Etkeni Mikrofloranın Tespiti ve Kontrolü

- Sudak Balığının Gereksinimi Olan Yem Balığı Türlerinin Tespiti ve Üretim Olanaklarının Araştırılması Projesi

- İç Sularda Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Araştırılması

- Karacaören-1 Baraj Gölünde Balık Avcılığına Esas Olabilecek Kriterlerin Tesbiti

- Göller Bölgesindeki Su Kaynaklarında Kerevit Populasyonlarının Hastalık Yönünden İzlenmesi

- Eğirdir ve Kovada Göllerinde Yaşayan Sazan ve Sudak Balıklarında Bazı Klorlu Pestisitlerin Dağılımı Projesi

- Göller Bölgesinde Bazı Su Kaynaklarında Su Ürünlerinde ve İşleme Tesislerinde Bazı Ağır Metallerin Araştırılması Projesi

- Beyşehir Gölü Balık Populasyonlarının Araştırılması ve Sudak Populasyonunun Göl Balıkçılığı Üzerine Etkileri

- Eğirdir Gölü Stok Tespiti

- Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Çivril ve Karakuyu (Çapalı) Göllerinde Su Kirliliği

- Göller Bölgesinde Bazı Su Kaynaklarında Su Ürünlerinde ve İşleme Tesislerinde Bazı Pestisitlerin Araştırılması Projesi

- Eğirdir Gölü Ekolojisi ve Ekonomik Su Ürünlerinin İncelenmesi Projesi

- Göller Bölgesi Balık Faunasının Tespiti

- Uluabat (Apolyont) ve İznik Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürebilirliklerinin Araştırılması

- Manyas (Kuş) Gölündeki Ekonomik Balık Stoklarının Tahmini ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması

- Salda Gölünün Fizikokimyasal ve Temel Biyolojik Özelliklerinin Tesbiti İle Akuakültür İmkanlarının Araştırılması

- Akşehir Gölü’nün Bazı Biyoekolojik Özelliklerinin Tesbiti Projesi

''