Sonuçlanan Projeler

- TAGEM: Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Zencefil (Zingiber officinale) ve Çörekotunun (Nigella sativa) İmmunostimulant Olarak Kullanımı

- TAGEM: Farklı Ticari Enzimlerle, Tatlı Su Yengeci (Potamon potamios, Olivier 1804)'nden Elde Edilebilecek Protein Hidrolizatı Veriminin Araştırılması

- TAGEM: Uluabat Gölü Amatör Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi

- TAGEM: İznik Gölündeki Gümüş Balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) Avlanabilir Stok Miktarının Tahmin Edilmesi; Avcılıkta Kullanılan Av Aracının Seçicilik Özelliklerinin Belirlenmesi

- TAGEM: Eğirdir Gölü'nde Hayalet Avcılık Materyallerinin Varlığı ve Etkilerinin Araştırılması

- BAKA: Kerevit Üretimi ve İşlenmesinde Yeni Teknolojiler

- TAGEM:  Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması

- TAGEM: Göller Bölgesi Ova kurbağası Pelophylax ridibunda Palla, 1771 (Rana ridibunda Pallas, 1771) Stoklarının Araştırılması.

- TAGEM: Orta - Batı Anadolu Kaynak Sularının Son Durumu ve Üretim Potansiyelleri

- TAGEM: Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit populasyonlarının izlenmesi

- TAGEM: Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı

- TAGEM: Eğirdir Gölü’ne Atılan Gümüş Balığı’nın (Atherina boyeri Risso, 1810) Besin Zincirindeki Etkileri

- TAGEM: İç ve Batı Anadolu Bölgelerinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

- TAGEM: Kültür Ortamında Yetiştirilen Kerevit Yavrularının Yaşama Oranlarının Artırılması

- TAGEM: Gökkuşağı Alabalıklarında Görülen Bakteriyel Hastalıklar İle Mücadelede Probiyotik Uygulamaları

- TAGEM: Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İlleri Balık Faunasının Tespiti

- TAGEM:  Isparta, Burdur ve Denizli İllerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Dere Suyuna ve Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması

- TAGEM: Balık Yetiştiriciliğine Elverişli Kaynak Sularının Tespiti Projesi

- TAGEM: Gökkuşağı Alabalığında Ekonomik Kayıplara Neden Olan Bakteriyel Balık hastalıklarının Tedavisinde Uygun Kemoterapötiklerin Tespitinin Araştırılması

- TAGEM: Beyşehir ve Eğirdir Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması

- TAGEM: Eğirdir, Beyşehir ve Karataş Göllerindeki Kerevitin (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Populasyon Büyüklüğünün (Stok) Tahmini

- TAGEM:  Çivril Baraj Gölü'ndeki Turna Balığı (Esox lucius L.,1758)'nın Avlanabilir Stok Tespiti

- TAGEM: Kerevit Üretimi ve Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma

- TAGEM: Göller Bölgesinde Bulunan Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi

- TAGEM: Karamık Gölü Balıkçılığı ve Ekonomik Balık Türlerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

- TAGEM: Göller Bölgesinin Balıkçı Barınaklarının İstatistiki analizi ve İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi

- TAGEM: Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)'nun Aşılanmasından Sonra Eğirdir Gölü Balıkçılığında Gözlenen Değişikliklerin ve Bu Balık Türünün Göl Balıkçılığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

- TAGEM: Eber ve Karamık Göllerinin Organik Kirliliğinin Araştırılması

- TAGEM: Farklı Özelliklerdeki Uzatma Ağlarının Sudak (Stizostedion luciperca) Sazan (Cyprinus carpio) Balığı Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Projesi

- TAGEM: Uluabat Gölünün Kirlilik ve Ötrifikasyon Seviyelerinin Belirlenmesi ile Limnolojik Etüt Projesi

- TAGEM: Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Yer Alan Bazı Alabalık İşletmelerinde Hastalık Etkeni Mikrofloranın Tespiti ve Kontrolü

- TAGEM: Sudak Balığının Gereksinimi Olan Yem Balığı Türlerinin Tespiti ve Üretim Olanaklarının Araştırılması Projesi

- TAGEM: İç Sularda Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Araştırılması

- TAGEM: Karacaören-1 Baraj Gölünde Balık Avcılığına Esas Olabilecek Kriterlerin Tesbiti

- TAGEM:  Göller Bölgesindeki Su Kaynaklarında Kerevit Populasyonlarının Hastalık Yönünden İzlenmesi

- TAGEM:  Eğirdir ve Kovada Göllerinde Yaşayan Sazan ve Sudak Balıklarında Bazı Klorlu Pestisitlerin Dağılımı Projesi

- TAGEM: Göller Bölgesinde Bazı Su Kaynaklarında Su Ürünlerinde ve İşleme Tesislerinde Bazı Ağır Metallerin Araştırılması Projesi

- TAGEM: Beyşehir Gölü Balık Populasyonlarının Araştırılması ve Sudak Populasyonunun Göl Balıkçılığı Üzerine Etkileri

- TAGEM: Eğirdir Gölü Stok Tespiti

- TAGEM: Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Çivril ve Karakuyu (Çapalı) Göllerinde Su Kirliliği

- TAGEM: Göller Bölgesinde Bazı Su Kaynaklarında Su Ürünlerinde ve İşleme Tesislerinde Bazı Pestisitlerin Araştırılması Projesi

- TAGEM: Eğirdir Gölü Ekolojisi ve Ekonomik Su Ürünlerinin İncelenmesi Projesi

- TAGEM: Göller Bölgesi Balık Faunasının Tespiti

- TAGEM: Uluabat (Apolyont) ve İznik Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürebilirliklerinin Araştırılması

- TAGEM: Manyas (Kuş) Gölündeki Ekonomik Balık Stoklarının Tahmini ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması

- TAGEM: Salda Gölünün Fizikokimyasal ve Temel Biyolojik Özelliklerinin Tesbiti İle Akuakültür İmkanlarının Araştırılması

- TAGEM: Akşehir Gölü’nün Bazı Biyoekolojik Özelliklerinin Tesbiti Projesi

''