Ulusal Bildiri/Poster

2016

​- Bulut, C., Akçimen, U., Çınar, Ş., Savaşer, S., Erbatur, İ., Yener, O., 2016. Beyşehir Gölü ve Bağlantılı Derelerde As, Cr, Ni ve Zn Düzeylerinin Araştırılması. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Sözlü Sunum).

​- Yegen, V., Akın, Ş., ​2016. Köprüçay Nehri Yukarı Havzası (Isparta-Türkiye) Balık Populasyonunun Mevsimsel ve Alansal Değişimi​. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Sözlü Sunum).

​- Yağcı, A., Bolat, Y.​, ​2016. Balıklarda Yaş Tayini Çalışmaları İçin Polyester Kalıp Hazırlama ve Kesit Alma; Omur Örneği​. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Çetinkaya, S., Yegen, V., Bilgin, F., Uysal, R., Ceylan, M., Akçimen, U.​, ​2016. Sorgun Barajı’nda (Aksu-Isparta) Yaşayan Capoeta antalyensis (Battalgil, 1943)’in Boy-Ağırlık İlişkileri​. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Erbatur, İ., Cilbiz, M., Yağcı, A., ​2016. Türkiye İç Sularının Endemik Bir Türü Olan Yağ Balığı (Pseudophoxinus anatolicus Hanko, 1925)’nın Otolit Biyometrisi​​. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Çapkın, K., Cilbiz, M., Gül, M., Korkut, S. O., Cesur, M.,  ​2016. Uluabat Gölü Amatör Balıkçılarının Sosyo-Demografik Özellikleri​​. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Cilbiz. M., Hanol Bektaş, Z., Çapkın, K., Hatipoğlu, B., Kaya, M.A., 2016. Eğirdir Gölü Tatlısu Istakoz’larında (Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823) Zebra Midyesi (Dreissena polymorpha Pallas 1771) Olgusu​​. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Apaydın Yağcı, M., Akın, Ş., Alp, A., Yağcı, A., Uysal, R., Cesur, M., Bilgin, F., Yegen, V., 2016. Eğirdir Gölü’nde Balıkların δ15N ve δ13C Duraylı İzotop Analizi Değerleri. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Korkut, S.O., Cilbiz, M., Ayaz, A., Çapkın, K., Cesur, M., Çınar, Ş., 2016. Eğirdir Gölü’nde Hayalet Avcılık Araçlarının Alan Tarama Yöntemi ile Araştırılması. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Bulut, C., Akçimen, U., Yener, O., Çınar, Ş., 2016. Kovada Gölü (Eğirdir-Isparta) ve Kovada Kanalı’nda Bazı Ağır Metal Parametrelerinin Araştırılması. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

​- Apaydın Yağcı, M., Akın, Ş., Alp, A., Yağcı, A., Uysal, R., Cesur, M., Bilgin, F., Yegen, V., 2016. Eğirdir Gölü Çeşitli Sucul Organizmalarında δδ15N ve δ13C​Duraylı İzotop Analizi: Omurgasız Organizmaların δ15N ve δ13C​ Duraylı İzotop Analizi Değerleri; Eğirdir Gölü. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 31​ Ağustos - 1 Eylül 2016, Mersin​​ (Poster Sunum).​​

Erbatur, İ., 2016. Yağ Balığının (Pseudophoxius anatolicus) Üretim Olanaklarının Araştırılması. Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya

Erol, K.G., 2016. Kontrollü Koşullarda Kerevit Üretimi​. Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya

Erol, K.G., 2016. Kapalı Devre Sistemleri-SAREM Kerevit Araştırma Merkezi. ​Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya

​​- Ceylan, M., 2016. Adım Adım Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi. Alternatif İçsu Ürünleri Türleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 11-13 Ocak 2016, Antalya

​2015

- Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yağcı, A., Yeğen, V., 2015. Eğirdir Gölü’ndeki Çakıl Balığı’nın Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) Beslenme Özellikleri II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta (Poster sunum).​


- Bilgin, F., Yegen, V., ​​Uysal, R., Yağcı, A., Cesur, M.​, 2015 Bıyıklı Balık (Luciobarbus escherichii)’ın Kütahya İli Akarsu Formlarındaki Boy-Ağırlık İlişkileri ve Kondisyon Faktörlerindeki Değişimler​​, 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2015 İzmir

- Ceylan, M., Çetinkaya, O., Akçimen, U., Küçükkara, R., 2015. Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820) Avcılığında Bazı Çevresel Değişkenlerin Günlük Av Verimi Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2015, İzmir

- Ceylan, M., Küçükkara, R., Akçimen, U., Yener, O., 2015. At Sülüğü (Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758))’nün Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2015, İzmir 

- Çetinkaya, S., Bilgin, Ş., Ertan, Ö.O., 2015. Alabalıklarda vakum paketli pişirme (sous vide) uygulamasında biberiye kullanımının ürün kalitesine ve saklama süresine etkisi​, 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2015 İzmir

- Çetinkaya, S., Bilgin, Ş., Ertan, Ö.O., 2015. Alabalıklarda vakum paketli pişirme (sous vide) uygulamasında adaçayı kullanımının besin bileşenlerine etkisi, 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2015 İzmir

- Çetinkaya, S., 2015. Rezervuar Yönetimi ve Balıklandırmada Siyanotoksinler ve Su Ürünlerine Etkileri, II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22.Mayıs.2015 Eğirdir.​​

- Babar Yoldaş, B., 2015.Tarımsal Alanlarda Kullanılan Pestisitlerin Su ve Su Ürünlerine Olan Etkilerinin Araştırılması​. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22.Mayıs.2015 ​Eğirdir.​​

- Cilbiz, M. Küçükkara, R., Çapkın, K., Erol, K.G., 2015. Avlama Dönemi ve Eşey Farklılıklarının, Solungaç Ağı Seçiciliği Üzerine Etkileri: Manyas Gölü’nde Carassius gibelio (Bloch, 1782) Örneği. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22.Mayıs.2015 Eğirdir. 

- Ceylan, M., Çetinkaya, O., 2015. Tıbbi Sülük Hirudo verbana’nın Sucul Kuş Yuvalarını Barınma ve Üreme Alanı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ekoloji Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop

Ceylan, M., Çetinkaya, O., Uysal, R., Yeğen, V., 2015. Eğirdir Gölü Çevresinde Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820) Popülasyonlarının Bulunduğu Bazı Habitatların Balık Çeşitliliği, Büyüklüğü ve Oransal Dağılımın Belirlenmesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Isparta

- Bulut, C., Akçimen U., Uysal, K., Savaşer, S., 2015. Aksu (Köprüçay) Çayı Üzerine Kurulu (Isparta) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün Tahmini, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla.

- Bulut, C., Kubilay, A., 2015. Eğirdir Gölü Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio, Bloch 1782) Solungaç, Karaciğer ve Kas Doku Örneklerinde Bazı Ağır Metal Parametrelerinin Araştırılması, XII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla.

- Bulut, C., Akçimen U., 2015. Akpınar Deresi'nde (Denizli) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Tahmini Azot-Fosfor Yükü, (Uluslararası Katılımlı), IV.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş.

 

- Bulut, C., Kubilay A., 2015. Eğirdir Gölü Gümüş Balıklarında (Atherina boyeri, Risso 1810) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması, (Uluslararası Katılımlı), IV.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş.

 

- Bulut, C., Kubilay A., 2015. Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Carlson Trofik Seviye İndeksiyle Belirlenmesi, (Uluslararası Katılımlı), IV.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş.

 

- Bulut, C., Savaşer S., Akçimen, U., Çınar Ş., Erbatur, İ., 2015. Beyşehir Gölü Su Kalitesinin Trofik Durum İndeksiyle Belirlenmesi, II.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta.

 

- Bulut, C., Akçimen, U., 2015. Karanfilliçay Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün Tahmini, II.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta.

 

- Bulut, C., Akçimen, U., Erbatur, İ., 2015. İznik Gölü ve Bağlantılı Derelerde As ve Cu Düzeylerinin Araştırılması, II.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı) 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta.

 

- Bulut, C., Kubilay, A., Sert Zayıf, S., Akçimen U., Ceylan M., 2015. Eğirdir Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus) Örneklerinde Lizozim Aktivitesi, Kortizol ve Serum Glukoz Düzeylerinin Araştırılması, II.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı) 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta.

 

- Bulut C., Akçimen, U., Yener, O., 2015. Eğirdir Gölü'nün Mikrobiyojik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi, II.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı) 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta.

 

- Bulut, C., Kubilay, A., Pak, F., Aktaş, Ö., Uçgun, K., Akçimen U., Çınar, Ş., 2015. Eğirdir Gölü Sudak Balıklarının (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) Solungaç, Kas ve Karaciğer Dokularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması. II.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı) 20-22 Mayıs, Eğirdir-Isparta.

 

- Bulut, C., Kubilay, A., 2015. Eğirdir Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Hg, Pb, Cd, As, Ni, Cu ve Cr Düzeylerinin Araştırılması, Ekoloji-2015 Sempozyumu, 6-9 Mayıs, Sinop. 


2014

- Çetinkaya, S., Yeğen, V., Bilgin, F., Bostan, H., Uysal, R., 2014. Bilecik İlindeki Baraj ve Göletlerde Bulunan İnci Balığı (Alburnus escherichii Steindachner, 1897)’nın Boy-Ağırlık, Boy-Boy İlişkileri, Kondisyon Faktörleri​. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa

- Yağcı, A.K., Bolat, Y., 2014. Eğirdir Gölü Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Balıklarında Otolit Ağırlığı ve Boyu ile Balık Boyu İlişkisi​. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa

- Bilgin, F., Yeğen, V., Çetinkaya, S., Yağcı, A.K., Cesur, M., 2014. Kütahya İlindeki Bazı Baraj ve Göletlerdeki İnci Balığı (Alburnus escherichii Steindachner, 1897)’nın Boy-Ağırlık, Boy-Boy İlişkileri, Kondisyon Faktörleri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa.

- Yeğen, V., Sarı, H.M., 2014. Eğirdir Gölü (Isparta/TÜRKİYE) Isparta Çöpçü Balığı (Seminemacheilus ispartensis, Erk’akan, Nalbant ve Özeren, 2007) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa

- Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, A., Cesur, M., Çetinkaya, S., Bilgin, F., Bostan, H., Yağcı, M.A., 2014. İstilacı Bir Tür Olan Çakıl Balığı (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846)’nın Anadolu’daki Yayılımına ilişkin yeni kayıtlar. VI. Ulusal Limnoloji Sempoz​yumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa

- Yağcı, M.A., Yağcı, A., Bilgin, F., Dölcü, B., 2014. Eğirdir Gölü Zooplankton Faunası​. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa

- Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke,T., 2014. Manyas Gölü'nde (Balıkesir-Türkiye) Sazan Balığı (Cyprinus carpio L., 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağların Seçiciliğinin Araştırılması. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Cilbiz, M., Küçükkara, R., Cilbiz, N., Çapkın, K., Erol, K.G., 2014. Manyas Gölü'nde (Balıkesir-Türkiye) Gümüş Sazanı Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Uzatma Ağların Seçiciliğinin Araştırılması. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Çetinkaya, S., Bilgin, Ş., Ertan, Ö.O., Bilgin, F., 2014. Vakum Paketli Pişirme Yöntemi (Sous Vide) ve Gökkuşağı Alabalığı (Oncorchynchus mykiss Walbaum, 1792)'na Uygulanması. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Korkut, S.O., Cilbiz, M., Cesur, M., Çapkın, K., 2014. Suğla Gölü (Konya-Türkiye) Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Çapkın, K., Cilbiz, M., Korkut, S.O., Cesur, M., 2014. Bursa İlinde İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Sosyo Ekonomik Özellikleri. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Özkök, R., Erol, G., Çınar, Ş., Çetinkaya, S., Cesur, M., 2014. Farklı Populasyonların Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus)'nun Yetiştiricilik Performansı Üzerine Etkisi. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Ceylan, M., Yağcı, A., Akçimen, U., Bilgin, F., Gökçınar, N.C., Çınar, Ş., 2014. Kovada Kanalında (Eğirdir-Isparta) Yaşayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

Bulut, C., Akçimen,​ U., 2014. Burdur Karamusa Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinin Dere Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempoz​yumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Bilgin, F., Yegen, V., Çetinkaya, S. Yağcı, A.K., Uysal, R., 2014. Eskişehir İlindeki Bazı Baraj ve Göletlerdeki İnci Balığı (Alburnus escherichii Steindachner, 1897)'nın Boy-Ağırlık, Boy-Boy İlişkileri, Kondisyon Faktörleri. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Yeğen, V., Sarı, H.M., 2014. Eğirdir Gölü (TÜRKİYE) Isparta Çöpçü Balığı (Seminemacheilus ispartensis) Populasyonunun Üreme Özellikleri. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Erol, K.G., Özkök, R., Çınar, Ş., Ceylan, M., Koca, S.B., Didinen, B.I., 2014. Kültür Koşullarında Tatlısu İstakozu Astacus leptodactylus'un Embriyonik ve Post-embriyonik Gelişiminin İncelenmesi. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Akçimen, U., Emre, N., Bulut, C., Çınar, Ş., Yağcı, A., 2014. Eğirdir Gölü balıklarında Eustrongylides excisus (Jagerskiöld, 1909) parazitiyle ilgili bir araştırma. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Hanol, Z., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Korkut, S.O., Yener, O., 2014. Uluabat Gölü'nde (Balıkesir-Türkiye) Kızılgöz Balığı (Rutilus rutilus L., 1758) Avcılığında Kullanılan Sade Uzatma Ağların Seçiciliğinin Araştırılması. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı​, M., Çetinkaya, S., ​Yağcı, A., Bostan, H., Cesur, M., Küçükkara, R., 2014. İznik Gölü (Bursa)'ndeki Carassius gibelio, 1783 Populasyonunda Büyüme Özellikleri. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ​

- Cilbiz, M., ​Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke,T., 2014. Manyas Gölü'nde (Balıkesir-Türkiye) Sazan Balığı (Cyprinus carpio L., 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağların Seçiciliğinin Araştırılması. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ

- Çetinkaya, S., 2014. Vakum Paketli Pişirilen (Sous Vide) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın Soğuk Depolanması Sırasında Kalite Özelliklerine Doğal Antioksidanların Etkisi. SÜGAV 2.Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi​, 7 Mayıs 2014​, İstanbul

- Yerli, S.V., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, M.A., Balık, İ., 2014. Eğirdir Gölü Balık Faunası Tarihsel Değişimi ve Bu Değişimin Ekolojik ve Ekonomik Yansımaları. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı, 29.04.2014, Isparta

- Özkök, R., Erol, K.G., 2014. Tatlı Su Istakozu (Kerevit)'nun Ülkemizdeki ve Dünyadaki Durumu İle Yaygın Yetiştiricilik Teknikleri. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı, 29.04.2014, Isparta

- Cilbiz, M., Dereli, H., Çınar, Ş., 2014. Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısındaki Kerevit (Astacus leptodactylus ;Esch., 1823) Pinterlerinin, Eğirdir Göl'ündeki Seçicilik Özelliklerinin ve Av Verimliliklerinin Araştırılması. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı, 29.04.2014, Isparta

- Diler, İ., Cilbiz, M., 2014. Kerevitlerin Besleme Biyolojisi, Besin Değerleri, Yetiştiricilikte Kullanılan Yemler ve Özellikleri. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı, 29.04.2014, Isparta

- Saygı, H., Emiroğlu, D., Çapkın, K., 2014. Eğirdir Gölünde Kerevit (Astacus leptodactylus) Avcılarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı, 29.04.2014, Isparta


 

2013

- Küçükkara, R., Çınar, Ş., Dalkıran, N., Ceylan, M., Savaşer, S., 2013. Uluabat Gölü'nün Balık Faunasındaki Değişimler ve İstilacı Türlerin Etkisi. Türki̇ye İsti̇lacı Tatlısu Türleri̇ Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, 12-14 Haziran 2013, İstanbul.

- Çınar, Ş., Cilbiz, M., Çavdar, N., Erol, K.G. Babar Yoldaş, B., 2013. Farklı Göz Açıklıklarındaki Mono ve Multifilament Uzatma Ağlarının, Eğirdir Göl'ünde Sazan Balığı (Cyprinus carpio L., 1758) Avcılığındaki Seçiciliğinin Hesaplanması. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Çınar, Ş., Cilbiz, M., Hanol Z., Cilbiz N., 2013. Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısındaki Kerevit (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) Pinterlerinin Eğirdir Göl'ündeki. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Çapkın, K., Emiroğlu, D., Cilbiz, M., 2013. Eğirdir Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Ceylan, M., Akçimen, U., Bulut, C., Cilbiz, M., 2013. Erpobdellid (Hirudinea: Arhynchobdellida) Sülüklerin Sıradışı Kokon Bırakma Materyali: Tatlısu Istakozu Astacus leptodactylus Esch., 1823. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Korkut, S.O., Saygı, H., Cesur, M, 2013. Beyşehir Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Yeğen V., Yağcı, A., Uysal, R., Cesur, M., Apaydın Yağcı, M., 2013. Uşak İli Baraj ve Göletlerinin Balık Faunası. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Bulut, C., Çetinkaya, O., Kubilay, A., 2013. Bakırın (Cu+2) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Üzerine Akut Toksisitesinin Belirlenmesi. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

- Bulut, C., Kubilay, A., Akçimen, U., Ceylan, M., 2013. Formaldehitin (CH2O) Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Hematolojik Etkileri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.

- Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yağcı, A., Cesur, M., 2013. Eğirdir Gölü'ndeki Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Üreme Özellikleri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.

- Yağcı, A., Alp, A., Yağcı, M.A., Cesur, M., 2013. Eğirdir Gölü'ndeki Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Balıklarının Bazı Populasyon Özellikleri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.


​​ 
2012

- Akçimen, U.,Ceylan, M., Bulut, C., Meke, T.,2012. Sücüllü Baraj Göletindeki (Yalvaç, Isparta) Bir Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinde Görülen Lernaea cyprinacea Enfestasyonu. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Bolat, Y., Yeğen, V., 2012. Eğirdir Gölü Balık Faunası ve Balıkçılığının Değişimi.V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

- Bolat, Y., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Cilbiz, N., Çapkın, K., 2012. Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısına Sahip Kerevit Pinterlerinin,İznik Göl'ündeki Seçicilik ve Av Verimlerinin Araştırılması. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA.

- Bostancı, D., Apaydın Yağcı, M., Keskin, G., Kontaş, S., Polat, N., 2012. Eğirdir Gölü'nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'nın Otolit ve Bazı Kemiksi Yapılarının Biyometrik Özellikleri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos, Isparta.

- Bulut, C., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Şener, E., 2012. Uluabat Gölü'nün Su ve Sedimanındaki Önemli Ağır Metallerin Durumu. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G.N., Köse, E., 2012. Burdur Kestel Çayı'nın Su Kalitesi Üzerine Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkileri. Ekoloji Sempozyumu-2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis.

- Bulut, C., Çetinkaya, O., Kubilay, A., Akçimen, U., Ceylan, M., 2012. Çinkonun (Zn+2) Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Pallas, 1811) Üzerine Akut Toksisitesinin Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyumu-2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis.

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Köse, E., 2012. Alabalık Üretimi Yapılan Akpınar Deresi (Denizli) Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Ekoloji Sempozyumu-2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis.

- Bulut C., Akçimen U., Uysal K., Küçükkara R., Savaşer S., 2012.Isparta Gökbüvet Kaynağı Üzerine Kurulu Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Su Kalitesi Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkileri. FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 21-24 Kasım 2012, Eskişehir.

- Bulut C., Küçükkara R., 2012.Manyas Gölü'nün Su ve Sedimanındaki Önemli Ağır Metallerin Durumu. FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 21-24 Kasım 2012, Eskişehir

- Ceylan, M., Çetinkaya, O., Bulut, C., 2012. Çinkonun Tıbbi Sülük Hirudo verbana Carena, 1820 Üzerine Akut Toksisitesi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Ceylan, M., Çetinkaya, O., 2012. Tatlısu Sülüklerinin (Annelida: Hirudinea) Dağılım ve Yoğunluğunu Etkileyen Ekolojik Faktörler. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Ceylan, M., Erbatur, İ., Akçimen, U., Bulut, C., 2012. Tıbbi Sülüklerin Yapay Ortamda Barındırılmasında Sünger Materyalin Kullanılabilirliği. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

- Ceylan, M., Erbatur, İ., 2012. Tıbbi Sülük Hirudo verbana Carena, 1820'nın Beslenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kanibalizm? Faba Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir.

- Cilbiz, M., Bolat, Y., Cilbiz, N., Çapkın, K., Çınar, Ş., 2012. Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısına Sahip Kerevit Pinterlerinin,Uluabat (Apolyont) Göl'ündeki Seçicilik ve Av Verimlerinin Araştırılması. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA.

- Çapkın, K., Balık, İ., Korkut, S.O., Çınar, Ş., Erbatur, İ., Gökçınar, N.C., 2012. Eğirdir Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Çınar, Ş., Cilbiz, M., Çapkın, K., Çubuk, H., Savaşer, S., Meke, T., Akçimen, U., 2012. Uluabat Gölü'ndeki Kızılgöz Populasyonu (Rutilus rutilus L.1758)'nun Bazı Biyolojik Özellikleri ve Stok Büyüklüğü. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Çınar, Ş., Bulut, C., Korkut, S.O., Ceylan, M., Erol, K.G., Cilbiz, N., Hanol, Z., 2012. Uluabat Gölü'ndeki Turna Populasyonu (Esox lucius L.1758)'nun Bazı Biyolojik Özellikleri ve Stok Büyüklüğü. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Küçükkara, R., Ceylan, M., Korkut, S.O., Çapkın, K., Bulut, C., Erol, K.G., Savaşer, S., Cilbiz, N., 2012. Manyas Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)Populasyonunun Büyüme Özellikleri. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Meke, T., Küçükkara, R., Çınar, Ş., Çavdar, N., Babar, B., Yener, O., 2012. Beyşehir Gölü Balık Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: İstilacı Bir Tür: Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

- Şener, E., Uysal, R., Şener, Ş., Küçükkara, R., 2012. Sığ Göllerde Batimetrik Özelliklerin Yüksek Çözünürlüklü Wordview-2 Uydu Görüntüsü İle Değerlendirilmesi: Eğirdir Gölü Örneği. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Uysal, R., Bolat, Y., Alp, A., Çakır, A., Yalçınkaya, T., Yağcı, A., Yeğen, V., 2012. Sulama Suyu İstasyonlarının Eğirdir Gölü Balıkları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Yeğen, V., Sarı, H.M., 2012. Eğirdir Gölü (Isparta)'ndeki Endemik Türlerden Eğirdir Ot Sazanı, Pseudophoxinus egridiri (Karaman, 1972) Populasyonunun Üreme Özellikleri. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

- Yeğen, V., Uysal, R., Cesur, M., Bostan, H., Çetinkaya, S., 2012. Gökçekaya Barajı (Eskişehir) Balık Faunası. FABA Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu 21-23 Kasım 2012 Eskişehir.


 

2011

- Apaydın Yağcı, M., Bostan, H., Yağcı, A., Yeğen, V., Uysal, R., Bilgin, F. 2011. Hızla Yayılmaya Devam Eden İstilacı Bir Tür Örneği: Eğirdir Gölü'nden Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846). 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Bildiri). 25-27 Ekim, Antalya.

- Apaydın Yağcı, M., Yeğen, V., Yağcı, A., Uysal, R., 2011. İç Anadolu Bölgesi'ndeki Bazı Baraj Gölleri'ndeki (Kütahya-Eskişehir/Türkiye) Zooplankton Faunası Üzerine Araştırmalar. Faba Sempozyumu, 07-09 Eylül, Samsun. PSST-10.

- Bulut C., Akçimen, U., Uysal K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., 2011. Isparta Çandır Göksu Kaynağı Üzerindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Olan Etkilerinin İncelenmesi. 16. Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Antalya.

- Bulut C., Kubilay, C., Akçimen, U., Ceylan, M., 2011. Formaldehit (CH2O)'in Farklı Konsantrasyonlarının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Kortizol, Glikoz ve Lizozim Aktivitesi Üzerine Etkileri. 16. Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2011, Antalya.

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Savaşer, S., 2011. Burdur Ağlasun Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Olan Etkileri. FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 07-09 Eylül 2011, Samsun.

- Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Köse, E, 2011. Uluabat (Apolyont) Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi. FABA 2011(Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, 07-09 Eylül 2011, Samsun.

- Kumru, S., Alp, A., Apaydın Yağcı, M., 2011. Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Zooplankton Çeşitliliği ve Yoğunluğu. Faba Sempozyumu, 07-09 Eylül, Samsun. PSST-12.

- Yeğen, V., Çetinkaya, S., Uysal, R., Yağcı, A., Bostan, H., 2011. Uşak İli Akarsularında Yayılım Gösteren Balık Türleri ve Bölgedeki Dağılımları.FABA (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Aquatik Bilimler) Sempozyumu 7-9/09/2011 Samsun.

- Yeğen, V., Uysal, R., Bostan, H., Yağcı (Apaydın), M., Yağcı, A., 2011. İznik Gölü (Bursa/Türkiye)'ndeki Levkit Balığı (Rutilus frisii Nordmann, 1840) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. FABA (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Aquatik Bilimler) Sempozyumu 7-9/09/2011 Samsun.

- Yeğen, V., Çetinkaya, S., Uysal, R., Yağcı, A., Bostan, H., 2011. Uşak İli Akarsularında Yayılım Gösteren Balık Türleri ve Bölgedeki Dağılımları. FABA (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Aquatik Bilimler) Sempozyumu 7-9.09.2011 Samsun. Poster.

- Yerli, S., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Apaydın Yağcı, M., 2011. Eğirdir Gölü'ne Aşılanan Yabancı Balık Türlerinin Ekolojik ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Faba Sempozyumu, 07-09 Eylül, Samsun. PSST-62.2010

- Bulut, C., Kubilay, A., 2010. Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği'nde Kullanılan Antiseptik ve Dezenfektanlar. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz 2010, Ermenek/Karaman.

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Savaşer, S., 2010. Isparta Çukur Deresi'nin Su Kalitesi Üzerine Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkileri. II.Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz 2010, Ermenek/Karaman.

- Bulut, C., Kubilay, A., Akçimen, U., Ceylan, M., 2010. Bakır Sülfat (CuSO4.5H2O)'ın Farklı Konsantrasyonlarının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Kortizol, Glikoz ve Lizozim Aktivitesi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz 2010, Ermenek/Karaman.

- Ceylan, M., Altun, S., Akçimen, U., Bulut, C., Meke, T., 2010.Vibrio anguillarum ile İnfekte Edilmiş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972) Hematolojik İncelemeler. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz 2010, Ermenek/Karaman.

- Ceylan, M., Küçükkara, R., Bilçen, E., Tümgelir, L., Çınar, Ş., Meke, T., Cilbiz, M., 2009. Manyas Gölündeki Sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) Popülasyonun Büyüme Özellikleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, ELAZIĞ.

- Çınar, Ş., Küçükkara,R., Çapkın, K., Akçimen, U., Meke, T., Savaşer, S., Korkut, S., O., Özkök, R., Cilbiz, M.,2010. Uluabat Gölündeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Ulusal Su Günleri Elazığ.

- Dorak, Z., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Bulut, C., 2010. Uluabat Gölü (Bursa) Zooplankton Kompozisyonu ve Çevresel Değişkenler Arasındaki İlişkiler. 4.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 04-06 Ağustos 2010, Bolu.

- Yeğen V., Akın Ş., Uysal, R., Yağcı A., Cesur M., (2010).İznik Gölü Balık Topluluk Yapısının Alansal ve Mevsimsel Değişimi. IV.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6/08/2010, Bolu.


 
2009

- Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Küçükkara, R., İşçen, C. F., Yılmaz, V., 2009. İznik Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle Belirlenmesi. XV. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize.

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., 2009. Karanfilliçay Deresi Suyunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi ve Akuakültür Açısından Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize.

- Cilbiz, M., Diler, İ., Küçükkara, R., Cilbiz, N., 2009. Farklı Ticari ve Canlı Yemlerle Beslemenin Kerevit Yavrularının (Astacus leptodactylus, ESCH., 1823) Yaşama Oranı, Büyüme ve Pigmentasyonu Üzerine Etkileri. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE.

- Çakır, D.T.,Küçükkara, R., Balaban, C., Yormaz, A., 2009. Manyas Kuş Gölünde Yaşayan Tahta Balığı (Blicco björkna L., 1758)'nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, ELAZIĞ.

- Çınar, Ş., Küçükkara, R., Balık,İ., Çubuk, H., Ceylan, M., Erol, K.,G., Yeğen, V., 2009. Uluabat (Apolyont) Gölündeki Balık Faunasının Tespiti Ve Tür Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz, Rize.

- Çınar, Ş., Korkut, S.O., Çapkın, K., Buluut, C., Meke, T., Özkök, R., Cilbiz, M.,Cilbiz,N., 2009. Uluabat Gölündeki Sazan Popülasyonu (Cyprinus carpio, L., 1758)'nun Büyüme Özellikleri. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE.

- Çınar, Ş., Küçükkara, R., Çapkın., K., Akçimen, U., Meke, T., Savaşer, S., Korkut, S.O., Özkök, R., Cilbiz, M,. 2009. Uluabat Gölündeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio, Bloch, 1782) Populasyonun Büyüme Özellikleri, Ulusal Su Günleri Sempozyumu, ELAZIĞ.

- Yeğen V., Balık S., Bostan H., Sarı H.M., Yağcı A., İlhan A., (2009): Afyonkarahisar İli Baraj ve Göletleri Balık Faunası. XV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4/07/2009, Rize.


 
2008

- Apaydın Yağcı, M., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Yağcı, A., Ceylan, M., (2008). Işıklı (Çivril) Baraj Gölündeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonunun (Cyprinus carpio L., 1758) Büyüme Özellikleri.3. Limnoloji Sempozyumu. ULS07, İzmir. 

- Apaydın Yağcı, M., Uysal, R., 2008. Işıklı Gölü'ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi.SZ-082, Trabzon.

- Apaydın Yağcı, M., Yeğen V., Uysal R., Yağcı A., 2008. Karataş Gölü'nün (Burdur/Türkiye) Rotifera Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. 18-19 Aralık, Kahramanmaraş.

- Bulut, C., Kubilay, A., Akçimen, U., Koptur, A.K., 2008. Farklı İşletmelerdeki Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Lizozim Aktivitelerinin Karşılaştırılması. 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta.

- Bulut, C., Kubilay, A., Sarıgöz, S., 2008. Balıklarda Üreme ve Büyüme Üzerine Stresin Etkileri. 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu 14-16 Ekim 2008, Isparta.

- Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., 2008. Isparta Aksu Deresindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Etkisi. VI. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş.

- Uysal, R., Apaydın Yağcı, M., Yeğen, V., Alp, A., Yağcı, A., (2008). Işıklı (Çivril)Gölündeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. 3. Limnoloji Sempozyumu. ULS08, İzmir.


 
2007

- Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., 2007. Eğirdir Gölü'nde Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi ve Limnolojik Açıdan Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya.

- Çapkın K.,S.O. Korkut, R.Şevik, M. Olgun, 2007. Beyşehir Bölgesinde Bulunan Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Yapısal Analizi, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla.

- Didinen, B.I., Diler, Ö.,Özkök, R., Ekici, S., Dulluç, A., Erol, G., 2007. Stoklama Yoğunluğunun Kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823)Yavrularının Gelişimlerine ve Yaşama Oranlarına Etkisi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Antalya.

- Özkök, R., Çubuk,H., Tümgelır, L., Uysal, R., Çınar, Ş., Küçükkara,R., Erol, K.G., Ceylan,M.,2007. Eğirdir Gölündeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri, Türk Sucul Yaşam Dergısı.

- Yeğen V., Balık S., Bilçen E., Sarı Hasan M., Uysal R., İlhan A., Bostan H. (2007) Afyonkarahisar İli Akarsularında Yayılış Gösteren Balık Türleri ve Dağılımları. Ulusal Su Günleri 2007, Türk Sucul Yaşam Dergisi Yıl:3-5 Sayı:5-8 S:419-428.

- Yeğen V., Balık S., Bostan H., Sarı Hasan M., Uysal R., İlhan Ali. (2007) Karataş ve Gölhisar (Uylupınar) Gölleri Balık Faunalarının Son Durumu. Göller Kongresi 09-10/06/2007 Isparta.


 
2006

- Balık,İ., Çubuk,H., Özkök,R., Uysal,R., 2006. Eğirdir Gölü Balık Faunası ve Balıkçılığı: Sudak Balığının (Sander lucioperca (LINNAEUS, 1758)) Aşılandığı 1950' li Yıllardan Günümüze Değişimler.1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu Antalya 7-9 ŞUBAT 2006.

- Çubuk,H., Balık, İ., Özkök,R., Uysal,R, 2006.Karamık Gölündeki Turna (Esox lucius) Balıklarının Beslenmesi 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sem. ANTALYA 7-9 Şubat 2006

- Yeğen V., Balık S., Bostan, H., Uysal R., Bilçen E.,2006. Göller Bölgesindeki Bazı Göl ve Baraj Göllerinin Balık Faunalarının Son Durumu 1.Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9/02/2006, Antalya.

​- Yılmaz, Ş., Özer, E., Bulut, C., 2006. Stresin Balıklar Üzerinde Etkisinin Önemi ve Enfeksiyon Oluşturmadaki Rolü, 13. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 20-23 Eylül 2006, İzmir.


 

2000

- Apaydın Yağcı, Turna, İ.İ., 2000. Beymelek Lagünü'nün (Antalya) Makrobentik Çiçekli Bitkileri. Su Ürünleri Sempozyumu. 20-22 Eylül, 478-494, Sinop. ​​​

''