Misyon Vizyon ve Hedeflerimiz

MİSYONUMUZ

Toprak, gübre ve su kaynakları konusunda yüksek kalitede ve Türk tarımının ihtiyaçlarına cevap verecek araştırmalar yürütmek, çağdaş bilgi ve teknolojinin gerektirdiği laboratuvar hizmetlerinde mükemmeli yakalamak, tüm birimlerinde Enstitü personelinin sağlığını gerekli tedbirlerle korumak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak, akademik ve bilimsel araştırmalarda çalışanların yeni bilgilerle donanımlarını sağlamak için eğitim, seminer ve kurs gibi faaliyetlere ağırlık vermek suretiyle Bakanlığımızın tarımsal politikalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kurumsal Ar-Ge kalitesini sürekli geliştirmek, gelecekte ortaya çıkması muhtemel tarımsal sorunlara çözüm üretmek, müşterilerimize çağdaş, bilimsel ve yüksek nitelikte laboratuvar hizmeti sunmak, mesleğinde uzman, üstün nitelikli, insana değer veren personel yetiştirmek ve konusunda en iyi, uluslararası düzeyde çağdaş bir Enstitü olmak.  ​

HEDEFİMİZ:

Toprak gübre ve su kaynakları konusunda yüksek kalitede Türk Tarımının ihtiyaçlarına cevap verecek ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

''