Sulama Suyu Kalite Analizleri Laboratuvarı

Enstitümüz su analiz laboratuvarında; sulama suyu  kalitesi analizleri yapılmaktadır.

Yapılan fiziksel ve kimyasal analizler (renk, bulanıklık,pH, elektriksel iletkenlik, katyonlar; sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, anyonlar; karbonat, bikarbonat, klorür, sülfat, bor, sulama suyu sınıfı, bakiye sodyum karbonat, sertlik, organik madde, amonyum, nitrit, nitrat, kurutma kalıntısı, florürv.b.) sonucunda elde edilen değerler, standart değerler ile karşılaştırılmakta ve istenen amaca uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre 09 Ekim 2014 tarihinde AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla suda pH, elektiriksel iletkenlik ile kalsiyum ve magnezyumun toplamının tayininde TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu)'tan akredite olmuştur.​


''