Zirai Mücadele İlaçları

Fiziksel Analiz Laboratuvarı ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı olmak üzere iki birimden oluşmaktadır.
Bitki koruma ürünleri konusunda, AB, TÜBİTAK, Özel sektör, Bakanlığımız ve diğer kurumlar tarafından desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir. Ayrıca tarımda kullanılan zirai mücadele ilaçlarının kalite kontrol analizlerini yapmak bölümün görevidir.
Bununla birlikte;
·       Zeytin plantasyonlarında Zeytin Sineği (bactrocera oleae) ve Akdeniz Meyve Sineğine (ceratitis capitata) karşı bugün başarılı bir şekilde kullanılmakta olan ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü adına ruhsatlı bulunan ZİRAY adlı cezbedici, Bölümümüzde yürütülen bir araştırma projesi sonucunda geliştirilmiştir.
·       “Bitki Koruma Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Üretilmesi” isimli TÜBİTAK 1007 projesinde proje yürütücülüğü yapmaktadır,
·       “Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers)’ e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi” isimli proje devam etmektedir
·       Bitki koruma ürünleri aktif madde sentezi ve formülasyonlar konusunda araştırmalar yapmak.
·       Biyoteknik mücadelede kullanılan feromon sentezi, formüle edilmesi ve kalite kontrol analizleri konusunda araştırmalar yapmak.
·       Bitki koruma ürünü formülasyonlarında kullanılan yardımcı maddelerin kalite ve biyolojik aktiviteye etkileri konusunda araştırmalar yapmak.
·       Pestisit analizlerinde metot geliştirme araştırmaları yapmak.
·       Tarımda kullanılan zirai mücadele ilaçlarının kalite kontrol analizlerini Bakanlığın referans laboratuvarı olarak yapmak.
·       Formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerin analizlerinin yapılması çalışmaları devam etmektedir,
·       Proje çalışmaları ile etkinliği kanıtlanmış yeni biyopestisitlerin, formülasyon haline getirilmesi,
·       Aktif maddelerin safsızlık analizleri için gerekli alt yapının oluşturulması,
·       Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Komisyonunda pestisitlerin fiziko-kimyasal özellikleri konusunda görev almak.


''