11.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1622

2017 Yılı Yaz Staj Başvuruları Başladı

​STAJ KABUL KRİTERLERİ

  1. Başvurular 01.01.2017-25.04.2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.
  2. Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Bahçe Tarımı, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji ve Bağcılık bölümlerinde okuyan öğrenciler kabul edilecektir.
  3. Başvurular Mayıs Ayının ilk haftası değerlendirilecektir. Değerlendirme En yüksek transkrip not ortalamasından düşüğe göre sıralanacak olup, eşitlik halinde kura çekilecektir. Kabul edilenler 08 Mayıs 2017 tarihinden itibaren müdürlüğümüzün panosu ve internet sitesinden duyurulacaktır.
  4. Kabul edilen stajerler ile sözleşme imzalanacak olup, kabul yazıları şahsen müdürlüğümüzden elden teslim alarak okullarına vereceklerdir.
  5. Başvurudan vazgeçilmesi durumunda 05 Mayıs 2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Kontenjanının dolmaması halinde  Not ortalama sırasına göre sonraki kişiler kabul edilecektir.
  6. Başvuru yapmak isteyenler Müdürlüğümüze şahsen başvurarak, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorundadır.
  •  Stajyer Öğrencinin Öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi- süresini ve staj yapması uygun olduğunu bildirir yazı.
  • 1 adet kimlik fotokopisi ve İletişim bilgileri
  • İş kazası ve Meslek hastalığı sigorta biriminin stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren Sgk Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi(Kabulden sonra istenilecek)
  • Genel not ortalamasını gösterir belge (Transkiript-Okuldan onaylı)


''