Görevler

Bölgesel Görev Alanı

Ülkenin antepfıstığı yetiştirilen tüm alanları


Görev Konuları:

Başta Antepfıstığı olmak üzere meyvecilik, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları;

1. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

2. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

3. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak

4. Sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no’lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali sağlamak,

5. Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,

6. Antep fıstığı hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında çalışmalar yapmak

7. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

8. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

9. Görevli olduğu illerde antepfıstığı ve bademde vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak,


 

İlkelerimiz  (Araştırma Stratejisi);

  • Hedef kitlenin taleplerini dikkate alır.
  • Tarım sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olur.
  • AR-GE kapasitesini geliştirmek için gayret sarf eder.
  • Araştırma faaliyetlerini katılımı teşvik eder.
  • Çok katılımlı ve çok disiplinli problem odaklı projelere öncelik verilmesini sağlar.
  • Araştırma veri tabanını geliştirir ve projeleri düzenli olarak izler ve değerlendirir.
  • Araştırma sonuçlarının kullanıcılara transferini gerçekleştirir.
''