Eğitim Yayım Birimi

          EĞİTİM YAYİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ


  • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve bilimsel toplantıların organizasyonunu sağlamak
  • Enstitü uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamak
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında Bakanlık Teknik elemanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin organizasyonunu sağlamak
  • İl Müdürlüklerinin üreticilere yönelik düzenlemiş olduğu eğitimlere Teknik destek ve kaynak sağlamak
  • Ülke ve bölge  düzeyindeki fuar ve benzeri organizasyonlara katılım sağlamak,  Enstitü konularındaki yeni gelişmeleri üretici ve özel sektörlere tanıtmak

 


''