Sonuçlanan Projelerimiz ve Yayınlarımız

 1. Antepfıstığı Yetiştirme Tekniği                                      
 2. Memleketimizde Bulunanan Antepfıstığı Anaçları  ve Aşılama Tekniği
 3. Antepfıstığı Yetiştiriciliği ve Mücadelesi​                                      
 4. Sonuçlanan Araştırma Projeleri Özetleri
 5. Antepfıstığının Toprak ve Yaprağında Bulunması Gereken Besin Elementleri Miktarı Noksanlık belirtileri ve Giderilmesi
 6. Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde Gelişme verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi  
 7. Antepfıstığında Yüksek Kireçten Kaynaklanan Demir Noksanlığının Giderilmesi
 8. Antepfıstığının Değişik Anaçlarında Kullanılan Farklı Aşı Yöntemlerinin Aşının Tuma Oranı ve Fidan Gelişimi  Üzerine Etkileri 
 9. Verim Çağındaki Antepfıstıklarında Budama Tekniğinin Geliştirilmesi
 10. Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar 
 11. Antepfıstığı Yetiştiriciliği 
 12. Antepfıstığında Besin Elementleri Noksanlığı ve Gübreleme             
 13. Standart Antepfıstığı Çeşitlerine Anaç Seçimi                                     
 14. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması             
 15. Önemli Bazı Antepfıstığı Çeşitleri İçin Gaziantep ve Çevresindeki Erkek Tiplerin Seçilmesi
 16. Pistacia Vera L. Pistacia khinjuk Stochs'un Karşılıklı Melezlenmesi Yoluyla Antepfıstığı Anacı Islahı 
 17. Phistaci Khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontroollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı
 18. İç Antepfıstığı Meyvelerinin Farklı Ambalaj Yöntemleri ve Farklı Depo Koşullarında Muhafazası Raf Ömrünün Belirlenmesi
 19. Antepfıatıklarında Farklı Tuzlama ve Kavurma İşlemlerinin Kalite ve Raf ömrü Üzerine Etkileri                                                    
 20. Antepfıstığı Alanlarında Zararlı Olan Meyve İç Güvesi Schneideria (=Recurvaria) pistaciicola (DANIL) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)' nin Bazı Biyolojik Özellikleri ve Doğal Düşmanların Belirlenmesi
 21. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytinde Adaptasyon                     
 22. Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Maddde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi 
 23. Fırat Vadisi ve Gaziantep'te Aşılı Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi  
 24. Gap Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi 
 25. Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu                  
 26. Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu
 27. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Tarımı İle Uğraşan Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yapışlarının Belirlenmesi 
 28. Türkiyede Antepfıstığı Üretim Maliyet ve Ticaretine İlişkin Veri Tabanı Oluşturulması 
 29. Antepfıstığı Alanlarında Zararlı Olan Fidan Dip Kurdu Capnodis Cariosa  Hauseri (Col: Buprestidae)' nın Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi 
 30. Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerinin Seçilmesi 
 31. Antepfıstığının Kan Kolestrol Seviyesi Üzerine Etkileri             
 32. Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi                                         
 33. Antepfıstığında Çeşit Seçimi
 34. Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Gaziantep Yöresine Adaptasyonu        
 35. Amygdalus Orrientalis Mill. Badem Türünün Farklı Tiplerinin Anaçlık Özelliklerinin Saptanması 
 36. Yerli ve Yabancı Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
 37. Antepfıstığı Bahçelerinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığına ve Toprak Su Dengesi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri 
 38. Antepfıstığı İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmesi                  
 39. Gaziantep Yöresinde Ceviz Seleksiyonu 
 40. Antepfıstığı Meyve İç Kurdu (Megastigmus pistacie) Walker HYM.:. Torymmiade)' nun Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
 41. Antepfıstığı Entegre İşletme Tekniğinin Geliştirilmesi                        
 42. Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi
 43. Organik Antepfıstığı Yetiştiriciliği
 44. Organik Üzüm Yetiştiriciliği
 45. Antepfıstığı Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele
''