23.11.2017 / Gösterim Sayısı : 213

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi

#İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi

Balıklandırma Projesi; çevre bilincinin ve farkındalığının arttırılması ve mevcut tür ile çeşitliliğin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmesi, balıkçılığa katkı sağlaması ve halkın denizden faydalanması amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve ona bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) ve Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMEA) ile işbirliği çerçevesinde yürütülmesine ayrıca balıklandırma çalışmalarının Levrek ve Kalkan türleriyle yapılmasına karar verilmiştir. İstenilen büyüklüğe gelen Levrek ve Kalkan yavruları markalanarak İzmit Körfez'inde en uygun ortamlardan olan Değirmendere Sahili’den deniz ortamına bırakılmıştır.

''