16.1.2018 / Gösterim Sayısı : 293

Üçüncü Ülke Eğitim Programı Tamamlandı

#3.ülke eğitim programı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Orta Asya ülkelerine yönelik olarak ortaklaşa düzenlediği "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" konulu Üçüncü Ülke Eğitim Programı, Enstitü Müdürlüğümüzün organizasyonu ile 8 – 20 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

BSGM, JICA ve TİKA'nın teknik ve finansal desteğiyle gerçekleştirilen olan kurslara Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın ilgili kurumlarından 14  katılımcı iştirak etti. Eğitimin amacı; ortak özellikler taşıyan Orta Asya ülkelerinden gelecek olan kursiyerler ile su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisindeki deneyim ve bilgilerin paylaşılması, bölge ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin güçlendirilmesi ve sektörel planlamanın geliştirilmesidir. Aynı zamanda Türkiye, Japonya ve davetli ülkeler arasında iyi ilişkilerin kurulması da bu kursun hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Katılımcılar 12 gün süren eğitim programında (08-20 Ocak 2018) Enstitü Müdürlüğümüzün, uzman teknik personeli, JICA uzmanı ve akademisyenler tarafından tatlısu ve deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili teorik eğitimlere katıldı. Ayrıca, Enstitü Müdürlüğümüz Beymelek Merkez Birimi deniz balıkları kuluçkahanesinde, başta çipura ve levrek olmak üzere yavru balık yetiştiriciliğine yönelik uygulama çalışmalarını yerinde görme ve bu çalışmalara katılma imkanı buldular. Eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen teorik ve uygulama çalışmalarının yanı sıra saha ziyaretleri de gerçekleştirildi. Ayrıca katılımcılar İstanbul'da balık hali ve perakende balık satış yerleri ziyaret ettiler.

''