8.2.2018 / Gösterim Sayısı : 239

Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları

#prototipi tanıtımı

TAGEM'in yararlanıcısı olduğu AB projesi olan "Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları"nın Prototip tanıtımı Enstitü Müdürlüğümüze tahsisli Beymelek Lagün Gölü'nde yapıldı. Bu proje ile balık stoklarını akustik yöntemle belirlemeye yönelik ilk balık eko verileri alınmaya ve prototip aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu proje sayesinde;

  • Balıkçılık yönetimine yönelik kaynakların korunması için önem arz eden ekosistem tabanlı bir yaklaşımla balık stoku değerlendirmesi için bilimsel olarak geçerli bir sistem kurulacaktır.

 

  • Bu amaçla deniz suyu ekosisteminde anlık değişen parametreleri ( pH, oksijen, sıcaklık, tuzluluk, bulanıklık gibi) ve pelajik balık göç yollarını izlemek amacıyla Ankara TAGEM' de Ulusal Balıkçılık Stok İzleme ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır. Bu birim ana veri toplama işlevini yürütecektir.

     
  • Bir stok değerlendirme sistemi kurmak, Türkiye'nin AB normları ile uyumlaştırılması açısından bir ön koşuldur. Özellikle Ortak Balıkçılık Politikası anlamında bütünleşik bir ulusal balıkçılık yönetimi sistemi kurmak için önem arz etmektedir. Bu proje ile uluslararası platformlarda Türkiye'nin söz sahibi olması hedeflenmektedir.
  •  

Tanıtım açılışına: TAGEM Proje Koordinatörü Erdinç Veske, Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan AYDIN, Eğirdir Su ürünleri Enstitüsü Müdürü Şakir ÇINAR, Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Özkan ÖZBAY, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Mümtaz TIRAŞIN, Yrd. Doç. Dr. Aydın ÜNLÜOĞLU, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Sencer AKALIN, Balıkesir Üniversitesi'inden Levent SOLMAZ, Bülent Ecevit Üniversitesi'inden Mürsel Ozan İNCETAŞ, Danimarka'dan Erick Nielsen, ve özel sektörden su ürünleri temsilcileri katıldı. Açılışa katılan uzmanlar önce projenin ana ayağını oluşturan Beymek Lagün Gölü'nde incelemeler yaptı. Ardından projenin tanıtım toplantısı yapıldı.


''