6.5.2017 / Gösterim Sayısı : 1687

Staj Başvurusu Yapan Öğrencilerin Dikkatine !!!

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü' nde staj yapmak üzere kabul edilen öğrencilerin dikkatine;

Stajı Kabul Edilen Öğrencilerden  Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

  1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumundan ilgili birime hitaben yazılmış olan, staj tarihi-süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir bir yazı,

  2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumundan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,

  3. Yapılması zorunlu olan “ iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin” stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren ”SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” formu,

  4. Staj değerlendirme formu,

  5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

  6. 2 adet vesikalık fotoğraf,

  7. Stajın telafisi gerektiği hallerde ”SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” formu tekrar istenir.

Kurumumuzda staj yapması kabul edilenlerin listesini görüntülemek için burayı tıklayınız.

Staj sözleşme formunu indirmek için burayı tıklayınız.


Önemle DUYURULUR :  Staj sözleşme formunun çıktısı alınarak, son sayfadaki imza bölümünün okulunuza ait kısmı mutlaka yetkililere imzalatılacaktır. Bunun dışında yukarıdaki tüm belgelerin(nüfus cüzdan fotokopisi ve fotoğraf hariç) tam olmaması durumunda öğrenci sözleşme imzalanamayacağından staja başlatılmayacaktır.  


''