22.12.2017 / Gösterim Sayısı : 654

Çekirdeksiz Limon Çeşitleri Satış Duyurusu

Enstitümüz tarafından geliştirilen Meyve Asma Çeşit Listesinde yer alan ve 5042 sayılı Kanun çerçevesinde koruma altında bulunan UZUN (2010/034), ALATA (2010/035) ve GÜLŞEN (2010/036) isimli limon çeşitlerinin, üretim ve pazarlama hakları, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 44/A maddesi gereğince, “ıslahçı hakkı lisans ücreti bedelinin”, “pazarlık usulü” ile arttırılması yoluyla satışa çıkarılacaktır.

 

Muhammen bedel: 0,75 TL / fidan olup, yıllık en az 20.000 adet üretim üzerinden hesaplanan geçici teminat miktarı 450,00 TL dir.

 

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde veya ekte görülebilir. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için şartname ve eklerini Enstitü Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinden 50,00 TL karşılığında satın almaları gereklidir.

 

İhale 29.12.2017 Cuma günü saat 10:00 da Enstitümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.


''