12.7.2017 / Gösterim Sayısı : 199

Şap Hastalığı Değerlendirme Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirildi

#Şap Projesi Toplantısı

Enstitümüz koordinatörlüğünde Dr. Osman Uysal liderliğinde yürütülen Türkiye’de Şap Hastalığı Kontrol ve Eradikasyon Programının Etkisinin Değerlendirilmesi isimli projemizin eğitim çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz Tarım Ekonomistlerinde Yusuf ARAS ve Orhan MADANOĞLU tarafından verilen proje içerik eğitimi ve proje ile ilgili anket çalışması 24-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmiştir.


Söz konusu çalışma ile Türkiye’de şap hastalığı ile ilgili yürütülen mücadele programlarının etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve işletme düzeyinde şap hastalığı ve mücadelesi ile ilgili ortaya çıkan masraflar ve faydalar tespit edilecek, hayvan hastalıkları ve mücadelesi ile ilgili konularda geleceğe yönelik tahminler yapılacaktır. Bu çerçevede proje çıktıları neticesinde şap hastalığı ile mücadele programlarının etki analizini yapabilecek bir kapasite oluşturulması hedeflenmektedir.

''