Hasat Sonrası Fizyolojisi

Kuruluş tarafından yetiştirilen narenciye ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık, süs bitkileri tür ve çeşitlerinin hasat sonrası çalışmalarının yapılması ve kayıpların azaltılması için araştırma çalışmalarını yürütmek başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalarla ilgili sektöre bilgi vermek, pomoloji laboratuarı ile ilgili çalışmaları denetlemektir.


 


Amacı:

Ülkemizde yaş meyve ve sebze sektöründe hasattan itibaren tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte % 20-50 arasında kayıplar oluşmakta olup Hasat Sonrası Fizyoloji Bölümünün amacı bu kayıpların azaltılması için çalışmalar yapmaktır. 

Bu çalışmalar;

- Kayıp miktarlarının tespiti,

-Kayıpların nedenlerinin tespiti,
-Kayıpların azaltılması ile ilgili çözüm yollarının tespiti
-Üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar oluşan zincirde sektörlerin bilgilendirilmesidir.

Kapsam

Hasat sonrası fizyolojisi hasattan itibaren tüketiciye ulaşıncaya kadar devam eden bir süreçtir. Bu sürecin her aşamasında hasat sonrası kapsamına girmektedir.

Yaş meyve ve sebze sektöründe;

-Üretim aşamasında ürünlerin hasat edilme şartları ve yöntemleri,
-Yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi (seçme, yıkama, boylama, sınıflama, mumlama,ilaçlama,ambalajlama ve paketlenme,
-Yaş meyve ve sebzelerin taşınma şartları,
-Yaş meyve ve sebzelerin depolanması
-

Bunların yanında ;

Yaş meyve ve sebzelerin muhafazası ve raf ömrü boyunca;

1- Kimyasal,

2-Enstrümental

3- Pomolojik analizler yapmak


Bölümün Yetkileri

-Yaş Meyve Sebzelerde derimden tüketiciye ulaşıncaya kadar %20-50 arasında oluşan kayıpları azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,

-Gıdaların besin değeri kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

-İhracatta oluşan teknik sorunların çözümüne yönelik uygulamalı araştırmalar yapmak,

-Taze meyve sebze ihracatçılarına yönelik standardizasyon, eğitim, simülasyon çalışmaları yapmak,

-Hasat işçilerine, paketleme evi işçilerine, mühendislerine, yöneticilerine teorik, pratik eğitimler düzenlemek,

-Yaş meyve ve sebzelerin depolanma ve taşıma şartları ile ilgili hazırlanacak broşürlerle sektörün gelişmesine katkı sağlamaktır.​


Bu çerçevede Alata BKAİ Müdürlüğünde bugüne kadar hasat sonrası fizyolojis bölüm

araştırma projesi sonuçlandırılmış, hala kurumca yürütülen ve farklı kurum ve 

kuruluşlarca ortak çalışılan 13 adet devam eden proje de faaliyetlerini sürdürmektedir.


​​ ''