Tarım Ekonomisi

Kurumumuzun sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgede, üretimi yapılan tarımsal ürünlerin ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak, bölgesel ve ülkesel düzeyde sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmaktır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde özellikle bölgemizi ilgilendiren tarımsal ürünlerin ekonomik verileri ile iç ve dış pazarlardaki konjonktürü takip etmek faaliyet alanlarımız içerisindedir.

Bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre araştırma ve yayım faaliyetleri düzenlemek, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak görevlerimiz arasındadır.​


Tarım Ekonomisi Tarihçesi;

Almanya'da 19. Yüzyılın ortalarında Justus Von Liebig, Adolph Mayer ve E.A. Mitsscherlich gübre-verim denemeleri üzerinde uzun yıllar süren çalışmalar yapmış ve bu çalışmalardan elde edilen bilimsel verileri, ekonomik açıdan analiz edip değerlendiren İngiliz iktisatçı John Stuart Mill (1806-1873) ve diğerleri Tarım Ekonomisi disiplininin yasası olarak kabl edilen "Azalan Marjinal Verimler" yasasına son şeklini vermişlerdir.

 

20. yy. başlarında (1901-1912) Almanya, Fransa ve ABD'de bulunan Ziraat Fakültelerinde tarım ekonomisi derslerine yer verildiği bilinmektedir. 1920 yılında Cornell Üniversitesi birleştirici bir yaklaşımla  tarım ekonomisi ve tarımsal işletmecilik bölümlerini birleştirip adını "Tarım Ekonomisi Bölümü"  olarak tescil etmiştir.  Özellikle bilgisayarın uygulama alanına girmesi, marjinalite kavramı ve marjinal analiz çalışmalarının yoğunlaşması, üretim fonksiyonları, brüt marj kavramı, doğrusal programlama yöntemi, bu dönemin başlıca yenilikleridir. Ekonometri, Üretim Ekonomisi ve Yöneylem Araştırması gibi yeni bilim dallarıyla zengin bir yapı kazanmıştır.

 

Amacı ve Kapsamı

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde tarım ekonomistleri hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama, tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir. 

Giderek artan dünya nüfusu ve gıda ürünleri talebi hızla artarken üretim kaynaklarının sınırlı olması kaynak kullanım etkinliği ve verimlilik gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır. Diğer fazla üretmek değil, kaynakların etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılması önem kazanmaya başlamıştır.

Bu çerçevede Türkiye'de tarımsal üretimin en yoğun olduğu bölgelerin birinde bulunan Alata BKAİ Müdürlüğünde; 1978 yılından günümüze kadar tarım politikaları, tarımsal işletmecilik ve yayım faaliyetleri konularının araştırıldığı 23 araştırma projesi sonuçlandırılmış, farklı kurum ve kuruluşlarca ortak çalışılan proje de faaliyetlerini sürdürmektedir.​


 


 
''