Toprak ve Su Kaynakları

Toprak ve su kaynakları ile ilgili bütün araştırma ve geliştirme çalışmaları yanı sıra bölüme ait arazilerde üretim ve bakım çalışmalarının yürütülmesini sağlamak görevlerimiz arasında yer almaktadır. Kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmesi, erozyon etkilerinden korunmak için ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi, sulama-drenaj sistem ve şebekelerinin projelenmesi, tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş arazilerin tarımsal üretim amacıyla ıslah edilmesi, ülke ekonomisine doğal kaynakların yeri ve ekonomik yararlarının ortaya konulması görev ve sorumluluk alanlarımız içinde yer almaktadır.

''