TUBİTAK Projeleri


TUBİTAK PROJELERİ


1

Turunçgillerde Sektörel Gelişim ve İhracat Şansını Artıracak Çeşit ve Anaç Geliştirme (1007)

 

 

Dr.Güçer KAFA

Übeyit SEDAY

Onur UYSAL

Dr.Sefa POLATÖZ

Deniz SANAL

Aralık 2013-

Aralık 2017

 

3.249.767 TL

2

Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama Sistemleri ile Uygulanan Farklı Sulama  Programlarının Açıkta Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleri ile Su Kullanım Randımanı Üzerine Etkileri (1001)

 

 

Dr. Yeşim Bozkurt ÇOLAK

Prof. Dr. Attila YAZAR

Prof. Dr. Semih TANGOLAR

Doç. Dr. S. Metin SEZEN.

Rasim ARSLAN

Zir. Yük. Müh. Salim EKER

Dr. Serpil TANGOLAR

Zir. Müh. Zeyni AKTAŞ

Zir. Yük. Müh. Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ

Zir. Yük. Müh. Kadir KUŞVURAN

2013-2015

186.000 TL

3

Akdeniz bölgesi Muz alanlarında önemli bitki paraziti nematodlların yaygınlığı, popülasyon dalgalanması ve zarar durumlarının belirlenmesi     (1001)

 

Adem ÖZARSLANDAN

Dilek Dincer

Dr. Hasan PINAR

Mustafa ÜNLÜ

 

2013-2016

121.149 TL

4

Domates'te (Lycopersicum esculentum L.) Tuza Tolerans İçin Yüksek Çözünürlükte Haritalama (1001)

 

Prof.Dr. Sami DOĞANLAR

Dr. Davut KELEŞ

Dr.Hasan PINAR

 

2012 Ocak-

2017 Ocak

320.000 TL

5

Türkiye'deki Su Kabağı (Lagenoria scieraria) Genetik Kaynaklarının Tuz Stresine Karşı Taranması (Cost Projesi)

 

 

Prof. Dr.Halit YETİŞİR

Nihal DENLİ

Dr. Hasan PINAR

Atilla ATA

Yrd. Doç. Dr.Abdullah ULAŞ

Prof.Dr.Halil KIRNAK

2014-2017
6Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Biberlerde Virüs Hastalıklarının Saptanması ve Farklı Biber Populasyonlarınde Önemli Virüslere Karşı Reaksiyonları ile Bazı Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi (1001)

Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU

Pelin KELEŞ ÖZTÜRK

Duygu ALTUNÖZ

Dr. Davut KELEŞ (Danışman)

2014-2017

193.000 TL

7Kurağa Dayanıklı Tetraploid Bermuda Çim Bitkisi (Cynodon L.) Islahı (1001)

Yrd. Doç. Dr. Songül SEVER MUTLU

M.Murat HOCAGİL

Nisan 2012-Nisan 2015

283.000TL

8

Seleksiyon ile Toplanmış Bazı Önemli Muz Tiplerinin Düşük Sıcaklık Toleransının Belirlenmesi(1002)

 

Filiz BAYSAL

Dr. Hasan PINAR

Nihal DENLİ

Mustafa ÜNLÜ

Haluk İhsan TEKİN

Nesrin KARATAŞ

Mustafa BİRCAN

Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI

01/2014-

01/ 2015

15.500 TL

 (Ortak Olunan Özel sektör, AB, TAGEM ve Diğer Projeler)
1

Turunçgil Çeşit Geliştirme Projesi (NTG Destekli Proje)

 

 

Dr.Güçer KAFA

Übeyit SEDAY

Dr.Sefa POLATÖZ

Onur UYSAL

Deniz SANAL

Temmuz 2011- Haziran 2016

500.000TL

2

Bursa Siyahı İncir Üretiminin Geliştirilmesi

 

Dr. Nesrin Aktepe TANGU

Dr. Burhan ERENOĞLU

Dr. Aslı Arzun ŞEN,

Hilmi KOCATAŞ

Cengiz TÜRKAY

2011 - 2015
3

BIO-INCROP (AB Projesi )

 

Dr.Hasan PINAR

Übeyit SEDAY

2012 Şubat-2015 Şubat
4

Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde, Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera: Aleyrodidae)'nin Biyolojik Savaşında Avcı Böcek, Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae)'un Kullanılabilme İmkânlarının Araştırılması

 

 

Ferda YARPUZLU

Bülent ALTAN

Seyfettin FARUK

HALİL GÜR

Atilla ATA

Bülent İŞÇİMEN

Suat YILMAZ

Halil KÜTÜK

Mehmet KARACAOĞLU

Abdurrahman YİĞİT

2014-2016

23.000 + 5.000 TL

5

Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı Bazı Bölgelerde Bulunan Candidatus Phytoplasma mali ve Ca. P. pyri İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

 

 

 

Yusuf ÖZTÜRK

Dr.Suat KAYMAK

Dr.Gökhan ÖZTÜRK

Şeyma Reyhan TAMER

Mehmet AKSU

Şerif ÖZONGUN

Melih AYDINLI

Bülent ALTAN

Nesrin TUNALI

Demet ÇELİK

Prof.Dr.Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

Doç.Dr. Mona GAZEL

Prof.Dr.Kadriye ÇAĞLAYAN

2014-2016

40.000TL

6

Türkiye'nin Kentsel Alanlarında Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi

 

 

 

 

E.Derebaşı,

Prof.Dr.V. Ceyhan

Doç.Dr.S. Çankaya,

G. Akdeniz,

Ş. Cınbırtoğlu,

F. Aksoy,

Ü. Kayaboynu,

 D.Kabakçı,

M. Emir,

Nurten Yassıhüyük,

 Dr.C. ÖZTÜRK,

 H. Şerefoğlu,

N.P,Canverdi,

Dr.O.Sedat SUBAŞI

Hamza BAŞARAN

2014-2015

54.000 TL

 

7Çukurova Koşullarında 2. Ürün Susamın Farklı Gelişim Dönemlerinde Yapılan Sulamaların Verim ve Yağ Kalitesine Etkileri

Zir. Yük. Müh. Nigar ANGIN

Burcu KAYA

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK

Zir. Yük. Müh. Mete ÖZFİDANER

2014-

80.318 TL

8

 

Prototip Anıza Ekim Makinesi ve Anız Ezme Aletinin Kullanıldığı Ekim Sistemi ile Bazı Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılması

 

M. Emin BİLGİLİ

Yasemin VURARAK

Dr. Ali BOLAT

Yeşim ŞAHİN

Doç. Dr. Tayfun KORUCU

Prof. Dr. Zeliha BARUT

Orhan KARA

01/01/2014-31/12/2018

 

23.000,00 TL

9

Yüksek Boylu Maviyemişin Akdeniz Bölgesine Adaptasyonu (Bakanlık Ar-Ge)

 

Prof. Dr. Sedat SERÇE

Doç.Dr. Mustafa ÖZGEN

Yrd.Doç. Dr. Kazım GÜNDÜZ

H. İhsan TEKİN

M. Erdem KİRAZ

Mustafa BİRCAN

01/08/2013-

01/08/2016

95.420

10

Güvenli Ürün ve Tarımsal Yönetim Modeli

 

Bülent ALTAN

Bülent İŞÇİMEN

Halil GÜR

Seyfettin FARUK

Mehmet KARACAOĞLU

Ferda YARPUZLU

2014-2015
11

Mersin İlinde Doğal Yayılış Gösteren Keçiboynuzu (Ceratonia Siliqua L.) Genotiplerinin Srap Tekniği İle Moleküler Karakterizasyonu

 

Hakan KELEŞ

Refik ULUSOY

Doç. Dr. Nebi BİLİR

Dr.Hasan PINAR

Mustafa ÜNLÜ

2014- 2016
12Orta Asya Bölgesindeki Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Karakterizasyonu I: Kırgızistan'daki Elma Genetik Kaynaklarının Toplanması,  Moleküler Karakterizasyonu ve Muhafaza Altına Alınması

Doç Dr. Aydın UZUN

Dr. Hasan PINAR

Temmuz 2014-Temmuz 2017

110.000TL

13Organik Bağcılıkta Optimum Toprak Fonksiyonları Bozulan Alanların Geri Kazanılması

Prof. Dr. Semih TANGOLAR

M.Erdem KİRAZ

01 Mart 2015

28 Şubat 2018

14

Turunçgillerde İhracat Yapısının Hedef Ülkeler Açısından İncelenmesi ve İhracaat Desteklerinin Uluslararası Rekabet Gücüne Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

 

Prof.Dr. Dilek B.BUDAK

Yrd.Doç.Dr. Ufuk GÜLTEKİN Zir.Yük.Müh. Yusuf ARAS

Zir.Yük.Müh. Osman UYSAL

Dr.O.Sedat SUBAŞI

Dr.Güçer KAFA

  Kasım 2014 – Kasım 2015

 

59.489,50 TL

15

Türkiye'de Tarımsal Destek, Ar-Ge ve Yatırım Harcamalarının Etki Analizi

 

 

Prof.Dr. A.Ali KOÇ

Prof.Dr. Ahmet BAYANER

Arş.Gör. Peyman UYSAL

Dr. O.Sedat SUBAŞI

Işıl EKER

  Kasım 2014 – Kasım 2015

 

28.922,45 TL

16

Farklı Kapalılığa Sahip Meşcerelerde Toprak ve Su Kaybının Belirlenmesi Projesi Erdemli Örneği

 

Suat ŞAHİN

Ahmet GÜDEN

Dr. Serdar TÜFEKÇİ

Kadir KUŞVURAN

Osman POLAT

Muhittin Uğurcan ÖZGÜN

2014-2019

78.000 TL

 

17

Gülnar Bağcılığında Rüzgar Zararını Önlemeye Yönelik Telli Terbiye Sistemi Uygulaması

 

M.Erdem KİRAZ

Osman KAVAK

Yrd. Doç. Dr.Önder KAMİLOĞLU

2014-2017
18

Çatı proje: Yayla Bağcılığının Geliştirilmesi

Alt proje: Bazı yeni ve yerel üzüm çeşitlerinin Çamlıyayla (Mersin) koşullarında Performanslarının Belirlenmesi

Mehmet Erdem KİRAZ

Osman KAVAK

 

2016-2020

46.500 TL

 

 

''