Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine ve yöreye uygun ve çevre dostu ürün ve hizmet sunmak, bunun yanında, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlayarak Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmak, evrensel ölçütlerde yaptığımız araştırmalarla topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmak​.​

Sağlıklı bir yaşam için güvenilir gıdanın Ar-Ge temelli temini, Ar-Ge ile ekolojik zenginliğimizi ekonomik zenginliğe dönüştürmek. Ulusal alanda lider, uluslararası alanda rekabetçi ve söz sahibi bir Ar-Ge sistemi oluşturmaktır.


Misyonumuz

Bilim dünyası ile entegre olmuş toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çevreye duyarlı araştırma faaliyetlerinde bulunmak. Yapılan araştırma ve çağdaş üretim faaliyetlerinin duyurulması ile toplumun bilinçlenmesini sağlamak ve tarımsal üretimde sürdürülebilir kalite ve verimlilik ile Ülkemizin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel kazanımlarını arttırmaktır.

''