Alatarım

ALATARIM DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

 

alatarım dergisi TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı tarafından dizinlenen, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Alata tarafından yılda 2 defa çıkarılan olan tarımsal içerikli makalelerin yayınlanacağı, hakemli bir dergidir.

 

1. Dergide, tarım bilimleri (Bitki - üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma vb.; toprak - toprak ekolojisi, fiziği, kimyası vb; gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği vb ile sürdürülebilir tarım sistemleri) alanlarında Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanır. Bütün makaleler, önce editör, daha sonra hakemler ve yayın kurulunca değerlendirilir.

2. Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar ve derlemeler (toplam makalelerin yaklaşık %20'si) yayınlanır.

3. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

4. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

5. Dergide yayınlanması istenilen eserler alatarım yazım kurallarına göre hazırlanarak derginin e-posta adresine (alatarim@yahoo.com) gönderilmelidir.

6. Yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan "örnek makale taslağı" kullanılarak da hazırlanabilir ve 10 sayfadan fazla olmamalıdır.

7. Makaleler en az üç hakeme gönderilir, gönderilen hakemlerden en az iki hakem yayınlanabilir raporu verdikten sonra yayın kabul tarihi belirlenir ve makalelerin yayın sırası kabul edilme tarihlerine göre belirlenir.

8. Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde makalede kısaltma ve düzeltme yapabilir.

9. Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10. Yayınlanan yazılardan dolayı yazar(lar)a telif hakkı ödenmeyecektir.

 

 

alatarım Dergisi Yazım Kuralları için tıklayınız.


alatarım Dergimizin sayılarını​​ indirmek için lütfen Tıklayınız.

''