Tarihçe

Toprak, su ve bitki ilişkilerini araştırmak, bu konulardaki sorunları çözmek amacıyla 1947 yılında 437 dekar arazi üzerinde “Alifakı Sulu Ziraat Deneme İstasyonu” olarak kurulan Müessese, 1948 yılında “Tarsus Sulu Ziraat Deneme İstasyonu” adını almıştır. Bir süre bu isimle çalışan Müessesenin adı 1956 yılında “Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü olmuştur. 1970 yılında Enstitü, Köyişleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü bünyesine geçmiş ve 1971 yılında Bakanlık ONAY’ı ile ismi “Tarsus Bölge TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü” olmuştur. 1984 ve 1985 yıllarındaki düzenlemeyle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık Makamının 1.5.1985 tarihli OLUR’ları ile “Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü” olarak adlandırılmıştır. Son Bakanlık Makamının 11.04.2005 tarihli ve B.12.0.APK.0.06-328/105 Sayılı OLURU’u ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 07.07.2011 tarihli son yapılanma ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Koordinatörlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

''