Biyoteknoloji Laboratuvarı

​Yapılan Çalışmalar


*Patojenlerin Tespiti(Virüler, bakteriler vb.)

*Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

*Bitkilerde Moleküler Genetik Haritalarının Kurulması

*Çeşit ve Tiplerin Tanımlanması

*Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi

*Popilasyon Genetiği Analizleri

*Mutasyonların Belirlenmesi...


Bu altyapı ile ülkemize sağlanacak katkı kısaca şöyle özetlenebilir.


*Ülkemizde bahçe bitkileri DNA bankası oluşturulması,

*Çeşitlerin geneti özellikleri kayıt altına alınacak,

*Veri bankasından yararlanarak tekerrür çalışmaları, para ve zaman israfı önlenmesi,

*Böylece yer, işçi ve bakım masraflarından tasarruf edilmesi,

*Tüm bunların sonucunda ıslah süreci ve masrafları ciddi şekilde azaltılarak, daha etkin ıslah programları oluşturulması...

''