Islah ve Genetik

Örtüaltı ve açık sebze türlerinde, narenciye ve subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık ve süs bitkilerinde; yüksek verimli, kaliteli, abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı, iç ve dış pazar isteklerine uygun çeşitlerin geliştirilmesi amacına uygun olarak ıslah ve yetiştirme tekniklerine yönelik olarak araştırma ve geliştirme projeleri uygulamak ve sonuçlandırmak, araştırma çalışmaları yürütmek bu şubenin temel görevleri arasındadır. Projelerin yürütülmesinde ulusal (Üniversitelerin İlgili Fakülte ve Bölümleri, TÜBİTAK, DPT, İlgili Kamu Kuruluşları, Üretici Birlikleri, Özel Sektör) ve uluslararası ilgili kuruluşlarla ve işbirliği yapmaktadır. Bu görevin gerçekleşmesi için seleksiyon ve melezleme gibi ıslah yöntemleri kullanılarak çeşit ve anaç seçimine yönelik araştırma projelerinin hazırlanması, uygulanması ve geliştirilen çeşitlerin değişik ekolojilerde adaptasyonu çalışmalarını yapmaktadır. Yürütülen ve sonuçlanan araştırma projelerinde ileri teknolojik yöntemler (doku kültürü çalışmaları, pomoloji çalışmaları ve biyoteknolojik yöntemler) kullanarak yeni ileri ıslah yöntemleri geliştirilmektedir.

 


İlgili konularda raporlar oluşturmak, disiplinler arası Ar-Ge projelerinde ihtiyaç duyulan bölüm ile ilgili çalışmaları yapmak. Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde benzeri kurum ve programlarla işbirliği yapmak. Kurum yönetimi tarafından verilen diğer görevleri ve faaliyetleri yürütmek.


 

''