Yetiştirme Tekniği

Kurumumuz tarafından ıslah edilen veya yurtdışı ve yurt içinden getirilen narenciye ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık, süs bitkileri tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine ve kalitenin iyileştirilmesine yönelik kültürel işlemler, fizyoloji ve üretim teknikleri üzerine araştırmalar yürütmek şubemizin temel görevidir.

Tarımın temel bileşenlerinden olan bitki-iklim-toprak-su gibi faktörlerle ekim-dikim zamanı, ekim-dikim sıklığı, gübreleme, sulama, aşılama, budama, toprak işleme,çoğaltma teknikleri ve ortamları, büyüme düzenleyici kimyasalların kullanımı, biyoteknoloji, mekanizasyon, stres fizyolojisi gibi kültürel işlemlere bağlı olan çalışmalar konusunda araştırma projeleri yapmak bu görevin tamamlayıcı ve belirleyici unsurlarıdır.

Şubemize bağlı Laboratuar biriminde Yaprak-Toprak, Pomoloji ve Teknoloji Laboratuarları bulunmaktadır. Bu laboratuarlar kuruluşumuzda yürütülen denemelere ait analizler ile üreticilere ait yaprak-toprak, sulama suyu ve gübre analizlerini gerçekleştirmektedir.

Şubemize bağlı Süs Bitkileri Biriminde İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri üretim faaliyetleri yürütülmektedir.​


 


 ''