11.12.2017 / Gösterim Sayısı : 57

Kurumumuzda “Özel Sektör Ar-Ge Ofisi” açıldı

#OZEL SEKTOR ARGE

T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal Ar-Ge ve inovasyon konusunda verdiği destekler ve özellikle özel sektöre sağlanacak diğer imkanları paydaşlara duyurmak ve ortak projeler yürütebilmek amacıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde "Özel Sektör Ar-Ge Ofisi" açıldı.

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı araştırma enstitüleri; gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte, bunun yanında özel sektör, STK ve üniversitelerin Ar-Ge projelerine destek sağlamaktadır. 

Ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımı, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, ithalatın azaltılması ve "Milli Tarım Projesi" kapsamında 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için kamu ile özel sektör ve üniversitelerin işbirliği önem arz etmektedir.

Bu işbirliğini daha da ileri boyutlara taşımak için TAGEM'e bağlı araştırma enstitülerinin tüm imkanları özel sektörün hizmetine sunulmakta ve tarımsal Ar-Ge yapmak isteyen özel sektör firmalarına proje başına 3 milyon TL'ye kadar destek verilebilmektedir.

Bakanlığımızın Ar-Ge ve inovasyon konusunda verdiği destekler ve özellikle özel sektöre sağlanacak diğer imkanları paydaşlara duyurmak ve ortak projeler yürütmek amacıyla TAGEM'e bağlı tüm enstitülerde olduğu gibi Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde de  "Özel Sektör Ar-Ge Ofisi" açıldı.

Enstitü bünyesinde bulunan Ata Oral Teknoloji Merkezi içerisinde hizmete sunulan Özel Sektör Ar-Ge Ofisi'nde tarımsal konularda ar-ge projeleri yürütmek isteyen özel sektör firmalarına uzman personelimiz tarafından her türlü teknik destek sunulmakta ve kurumun sahip olduğu arazi, laboratuvar, makine, teçhizat ve personel gibi imkanlar, birlikte yürütülecek projeler kapsamında özel sektörün hizmetine sunulmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde hizmete sokulan Özel Sektör Ar-Ge Ofisi faaliyetleri kapsamında sektörde ar-ge yapmak isteyen firmaların %75'e varan arazi, sera, laboratuvar, makine, personel ve benzeri yatırım maliyetleri TAGEM tarafından karşılanmış olacak ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen projelerin daha da geliştirilerek 3 Milyon TL'ye kadar varan bir bütçe ile desteklenebilmesi mümkün olabilecektir.

Özel sektör temsilcileri; bizzat kurumumuzda mesai yapabilmeleri için kendilerine tahsis edilen ve her türlü ofis ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde dizayn edilmiş olan Ar-Ge Ofisi aracılığıyla ihtiyaç duydukları konularda destek alabilmek için Türkiye genelinde değişik uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren elli adet araştırma enstitüsü ile irtibata geçebilecekler. Aynı şekilde özel sektör temsilcileri elli araştırma enstitüsünde açılmış olan Ar-Ge ofislerinin tamamına göndermiş olduğumuz bilgilendirme materyalleri sayesinde ihtiyaç duymaları halinde, Türkiye'nin her tarafından Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne ulaşabilecekler.


''