Görev Konuları

TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Bölgesel Görev Alanı:
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Yalova, Sakarya,  İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Kocaeli 
 ​
Görev Konuları: Bağcılık, meyvecilik, bitki sağlığı, toprak ve su kaynakları; 
 
1. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit,  hat, verim ve  kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak,  bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, 
2. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak, 
3. Kurutmalık, sofralık ve şıralık-şaraplık üzüm çeşitleri için veri tabanı oluşturmak, 
4. Bağcılık konusunda biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak, 
5. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşitlerin tescil edilmesini ve ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak, 
6. Sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no’lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali aktarmak, 
7. Bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında çalışmalar yapmak 
8. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek, 
9. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek, 
10. Meyve-bağ fizyolojisi konularında araştırmalar yapmak, 
11. Bağcılıkta vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici  önerilerde bulunmak. 

''