Devam Eden Projeler


Sıra No
Proje Adı
Proje Lideri
1
Çatı Proje: Bağcılıkta Çoğaltma Tekniklerinin Geliştirilmesi
Alt Proje: Hidroponik Kültürün Asmalarda Kullanımı
Bekir AÇIKBAŞ
2
Melezleme Yolu İle Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Onur ERGÖNÜL
3Türkiye Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine Yeni Çeşitlerin Kazandırılması, Üzüm Üretiminde Verim ve Kalitenin Geliştirilmesi (ENTEGRE PROJE)Ahmet Semih YAŞASIN
4
Yeni Geliştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Çardak Terbiye Sisteminde Farklı Kültürel Uygulamalarda Performanslarının Belirlenmesi
(Tekirdağ ALT PROJE)
Ahmet Semih YAŞASIN
5Marmara Bölgesinde Cardinal Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ÇalışmalarıZeliha ORHAN ÖZALP
6Tekirdağ İli Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Buprestidae (Coleoptera) Türleri, Yoğunlukları, Doğal Düşmanları ve Capnodis Türlerinin Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Kriterlerin BelirlenmesiDamla ZOBAR
7Trakya Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin BelirlenmesiDamla ZOBAR
8Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola ((Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni)) Hastalığına Karşı Reaksiyonları ve Etmenin Moleküler KarakterizasyonuDamla ZOBAR
9Bazı Asma Anaçlarının Xiphinema Index'e Karşı Reaksiyonlarının BelirlenmesiLerzan ÖZTÜRK
10Trakya Bağ Alanlarında Bitki Paraziti Nematod Türlerinde Pasteuria spp.'nin Belirlenmesi, Patojeniteleri ve Biyolojik Mücadelede Kullanılma Olanaklarının AraştırılmasıLerzan ÖZTÜRK
11Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve TanımlanmasıTamer UYSAL
12Uluslararası Asma Çeşit/Anaç Koleksiyonunun Oluşturulması, Verim ve Kalite Değerlerinin BelirlenmesiZeliha ORHAN ÖZALP
13Türkiye Asma Genetik Kaynakları Veritabanı ve Web Sitesinin OluşturulmasıTamer UYSAL
14Farklı Kurutma Sistemleri Kullanarak Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kurutmalık Özelliklerinin AraştırılmasıGamze UYSAL SEÇKİN
15Cibre ve Pirinanın Kalecik Karası ve Narince Üzüm Çeşitlerinde Toprak Özellikleri, Verim, Gelişme, Kalite Üzerine EtkileriBekir AÇIKBAŞ
16Türkiye Bağcılığında Araştırma-Yayım- Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi (ÜLKESEL PROJE)Mehmet Ali KİRACI
17Tekirdağ Çekirdeksizi, Tekirdağ Misketi, Güz Gülü Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kalitenin Arttırılması Üzerine Salkım Ucu Kesme, GA3 ve Bazı Kimyasal Maddelerin EtkileriAhmet Semih YAŞASIN
18Tekirdağ Yöresi Papazkarası Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Malç Bitki Uygulamalarının Toprak Özellikleri, Verim ve Kaliteye EtkileriGürkan Güvenç AVCI
19Milli Koleksiyon Bağından Seçilmiş Bazı Yerel Şaraplık Çeşitlerinin Farklı Terbiye Şekilleri İle Ürün Yükünün Üzüm ve Şarap Kalitesi Üzerine EtkisiTezcan ALÇO
20ANA PROJE: Organik Atık ve Atık Yönetimi ALT PROJE: Tekirdağ Koşullarında Bazı Örtü Bitkilerinin Toprak Özellikleri ve Bitki Beslenme Durumları ile Merlot Üzüm Çeşidinde Verim ve Kalite Üzerine EtkileriBekir AÇIKBAŞ
21Yeni Islah Edilen Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Soğukta Muhafazaya Uygunluklarının BelirlenmesiAli İzzet TORÇUK
22Marmara Bölgesi Bağ Alanlarındaki Kök Ur Nematodu (Meloidogyne Spp.) Türlerinin Tanılanması Ve Bazı Asma Anaçlarının Toleranslarının Araştırılması (TÜBİTAK)Lerzan ÖZTÜRK
23Polyploidi Yoluyla Çekirdeksiz ve İri Taneli Üzüm Çeşitlerinin Islahına Yönelik İlk Aşama Olarak Tetraploid Hatların Elde Edilmesi ve Uygun Yöntemlerin Belirlenmesi  (TÜBİTAK)Zeliha ORHAN ÖZALP
''