Sonuçlanan Projeler

SIRA NO​                PROJE ADI
​097
Bağcılık ve Meyvecilikte Elle Hasat Yöntemi ile Tasarımı Yapılacak Hasat Amaçlı Mobil Taşıyıcı Platformun Kullanımında Zaman Yönetimi ve Performans Değerlerinin Karşılaştırılması (2016)
​096
Tekirdağ Koşullarında Cabernet Sauvignon ve M. Palieri Üzüm Çeşitleri Üzerinde Kısmi Kök Bölgesi Kuruluğu (PRD) ve Kısıtlı Damla Sulama Programlarının Asma-Su İlişkileri, Gelişime, Verim, Meyve ve Şarap Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (2016)
​095
Farklı Taç Mikroklimalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidine Ait Asmalarda Fizyolojik Faaliyetler ve Kalite Üzerine Etkileri (2016)
​094
​Trakya'da Çeltik Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi (2016)
​093
​Bazı Üzüm Çeşitlerinde, Ürün İşleme ve Depolama Sürecinde Resveratrol ve Biyoaktif Özelliklerdeki Değişimin Belirlenmesi (2015)
​092​Üzüm Cibresinin Bazı Kalite Değerleri Üzerine Farklı Kurutma Yöntemlerinin Etkisi (2015)
​091​Gökçeada' da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi (2015)
​090​Trakya Bağlarında Virüs Vektörü Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türün Virüs-Vektör İlişkilerinin Saptanması​ (2015)
089Bağcılık İşletmelerinde Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Ve Çanakkale Örneği) (2013)
088Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Sürgün Uzunluğu Uygulamalarının Su Stresi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (2013)
087İç ve Dış Pazara Yönelik Yeni Üzüm Çeşitlerinin Melezleme İle Elde Edilmesi (TUBİTAK) (2012)
086Marmara Bölgesinde Cardinal Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (2012)
085Farklı Muhafaza Yöntemlerinin, Asma Yapraklarının Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri İle Pestisit Kalıntı Miktarları Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2011)
084Bazı Üzüm Çeşitleri ve Amerikan Asma Anaçlarının Meristem Kültürü Yoluyla Çoğaltılmaları (2011)
083Gökçeada'da Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Alt Proje:Gökçeada'da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi (2011)
082Melezleme Islahı ile Elde Edilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin SSR Markörleriyle Ebeveyn Analizleri ve Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi Islahında Çekirdeksiz Fertlerin Marköre Dayalı Seleksiyon Yöntemiyle Erken Seleksiyonu (2011)
081Şarköy Bağcılığını Geliştirme Projesi (2011)
080Bazı Üzüm Çeşitlerinin Üzüm Suyuna Uygunluk Derecelerinin Belirlenmesi (2010)
079Marmara Bölgesinde Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Üzüm Çeşitleri Üzerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (Alphonse L.) (2010)
078Bazı Üzüm Çeşitleri Arasında Melezleme Yolu İle Çekirdeksiz Erkenci ve Çekirdeksiz Son Turfanda Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2010)
077Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Elektrostatik Memeli Tünel Tipi İlaçlama Makinesi ile Turbo Atomizörün Etkinliklerinin Belirlenmesi (2010)
076Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Marmara Bölgesindeki Değişik Ekolojik Koşullara Uyumu ve Pazar Değerleri Üzerine Araştırmalar (2010)
075Melezleme Yolu İle Külleme (Oidium tuckeri) ve Mildiyö (Plasmapora viticola) Hastalıklarına Dayanıklı ve Standart Özelliklere Sahip Yeni Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2009)
074Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Tanımlanması ve Muhafazası (2009)
073Milli Koleksiyon Bağındaki Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Özelliklerinin Araştırılması (2008)
072Marmara Bölgesinde Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Üzüm Çeşitleri Üzerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (Cinsaut) (2008)
071Trakya Bölgesi Bağcılığının Mevcut Durumu Ve Üreticilerin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi (2007)
070Kozak Siyahı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (2007)
069Kozak Siyahı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (2007)
068Tekirdağ Koşullarında Sulamanın Razakı Ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi (2007)
067Değişik Dönemlerde Alınan Asma Aşı Kalemlerinde Gözlerin Uyanması Ve Kallus Oluşumu Üzerine Soğukta Muhafazanın Etkileri (2007)
066Trakya İlkeren Üzüm Çeşidinde Farklı Anaç Ve Terbiye Sistemlerinin Erkencilik, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri (2007)
065Pülverizasyon Uygulamalarında Klasik İlaçlama Yöntemiyle Elektrostatik Memeli Tünel İlaçlama Yönteminin Karşılaştırılması (2006)
064Milli Koleksiyon Bağındaki Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Özelliklerinin Araştırılması (2006)
063Melezleme İle Elde Edilen Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Reçel Olarak Teknolojik Değerlerinin Belirlenmesi (2005)
062Tekirdağ Koşullarında Razakı Ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Gençlik Dönemindeki Asmalarda Su Tüketiminin Belirlenmesi Ve Sulamanın Vegetatif Gelişme Üzerine Etkileri (2005)
061Milli Koleksiyon Bağındaki Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Özelliklerinin Araştırılması (2004)
060Ethephon, Gibberellik Asit Ve Bilezik Alma Uygulamalarının Yeni Elde Edilmiş Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar (2003)
059Tekirdağ Koşullarında Bazı Siyah Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Teknolojik Olum Safhasında Fenolik Maddelerin Değişimi (2003)
058Marmara Ve Trakya Bölgesinde Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Üzüm Çeşitleri Üzerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları Projesi (Amasya Beyazı) (2003)
057Tekirdağ İlinde Bağ Alanlarının Spektral Özelliklerinin ve Alansal Dağılımının Sayısal Uydu Verileri ile Belirlenmesi (2002)
056Tekirdağ İlinde Bağ Alanlarının Spektral Özelliklerinin ve Alansal Dağılımının Sayısal Uydu Verileri ile Belirlenmesi (2002)
055Milli Koleksiyon Bağındaki Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Özelliklerinin Araştırılması (2001)
054Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinden Yeni Hibritlerin Elde Edilmesinde Embriyo Kültürünün Kullanılması (2001)
053Marmara ve Trakya Bölgesinde Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Üzüm Çeşitleri Üzerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (Kozak Beyazı ve Karasakız) (2001)
052Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Marmara Bölgesi Koşullarına Biyoekolojik Uyumu ile Muhafaza ve Pazarlama Sorunları Üzerine Araştırmalar (2001)
051Italia Üzüm Çeşidinde Vegetatif Gelişme ile Üzüm Kalitesi Arasındaki İlişkiler (2001)
050Değişik Terbiye Şekilleri Verilmiş Italia ve Semillon Üzüm Çeşitlerinin Ekofizyolojik Tepkileri Üzerine Araştırmalar (1999)
049Bazı Standart Üzüm Çeşitleri Üzerinde Yüksek Terbiyede Farklı Pallisaj Şekillerinin Denenmesi (1999)
048Bazı Üzüm Çeşitleri Arasında Melezleme Yoluyla Çekirdeksiz Erkenci ve Çekirdeksiz Son Turfanda Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi (1999)
047Klon Seleksiyonu İle Elde Edilen Elit Asma Materyalinin Meristem Kültürü Yoluyla Çoğaltılması (1999)
046Marmara ve Trakya Bölgesinde Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Üzüm Çeşitleri Üzerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (Bozcaada Çavuşu) (1999)
045Melezleme Yolu İle Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına Dayanıklı ve Standart Özelliklere Sahip Yeni Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi (1999)
044Amerikan Asma Anaçlarında Klon Seleksiyonu Çalışmaları (1999)
043Papazkarası ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinde Bölge Şartlarına Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması (1997)
042Marmara ve Trakya Bölgesinde Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Üzüm Çeşitleri Üzerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (Yapıncak, Semillon, Gamay, Papazkarası, Clairette, Hafızali ve Hamburg Misketi Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu) (1997)
041Bazı Yeni Üzüm Melezlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar (1997)
040Üzüm Çeşitlerinde Çekirdeksizliğin Kalıtımı (1997)
039Melezleme ile Elde Edilen Çekirdeksiz ve Sofralık Çeşit Adaylarının Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kışlık Gözlerinin Bulundukları Yere Göre Verimliliklerinin Saptanması (1996)
038Değişik A.Asma Anaçlarının Bozcaada Çavuşu Üzüm Çeşidinin Verim, Gelişme ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (1995)
037Yerli ve Yabancı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyon Denemesi (1995)
036Clairette Üzüm Çeşidinin Meristem Kültürü ile Çoğaltılmasında Uygun Oksin- Sitokinin Kombinasyonunun Araştırılması (1995)
035Değişik Fumigasyon Yöntemlerinin Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Önemli Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Soğukta Muhafazasına Etkileri Üzerine Araştırmalar (1994)
034Değişik A.Asma Anaçlarının Hafızali Üzüm Çeşidinin Verim, Gelişme ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (1994)
033A.Asma Anaçlarında Klon Seleksiyonu Çalışmaları (1993)
032Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Muhafazaya Uygunlukları Üzerinde Araştırmalar (1993)
031Değişik A.Asma Anaçlarının Papazkarası Üzüm Çeşidinin Şıra Özellikleri ve Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (1993)
030Hafızali, Amasya Beyazı, Yapıncak ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Primer Sürgünlerin Zararlanması Sonucu Oluşan İkinci Sürgünlerin Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar (1992)
029Trakya Bölgesi Şaraplık Üzüm Üretim Ekonomisi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma (1992)
028Azotlu ve Fosforlu Gübreler ile Ahır Gübresinin Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidanların Randıman ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (1992)
027Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Kullanılacak En Uygun Parafin Karışımının Saptanması (1991)
026Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Olgunluk Derecelerinin Şarabın Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırlması (1991)
025Klon Mukayese Aşamasındaki Gamay, Papazkarası, Clairette, Semillon ve Yapıncak Üzüm Çeşidi Klonlarının Şaraplık Değerlerinin Araştırılması (1990)
024Amerikan Asma Anaçlığında Gübre Denemesi (1990)
023Guyot ve Goble Terbiye Şekilleri ile Yetiştirilen Semillon Üzüm Çeşidinde En Uygun Sıra Üzeri Mesafesinin Tesbiti (1990)
022A. Asma Anaçlıklarında Filiz ve Koltuk Almanın Anacın Çelik Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri (1989)
021Çimlendirme Ortamında Kullanılan Farklı Katlama Materyalinin Aşılı Asma Fidanı ve Kalitesi Üzerine Etkileri (1989)
020Farklı A.Asma Anaçlarının Semillon Üzüm Çeşidinin Mahsul Verimi ile Kalitesi ve Gelişmesi Üzerine Etkileri (1989)
019Marmara Bölgesinde Şaraplık Olarak Yetiştiriciliği Yapılan Yerli ve Yabancı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bulundukları Ekolojilerinde Şaraplık Değerleri Üzerinde Araştırmalar (1988)
018Papazkarası Üzüm Çeşidi Üzerinde Bölge Şartlarına Uygun Gövde Yüksekliğinin Tesbiti (1985)
017Semillon Üzüm Çeşidi İçin Uygun Terbiye Şekillerinin Saptanması (1985)
016Marmara Bölgesinde Şaraplık Olarak Yetiştiriciliği Yapılan Yerli ve Yabancı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bulundukları Ekolojilerinde Şaraplık Değerleri Üzerinde Araştırmalar (1984)
015Bağlarda 3 Sofralık, 6 Şaraplık Üzüm Çeşidinden Klon Seleksiyonu ile Seçilen Klonların II. Aşama Verim Sonuçları (1982)
014Semillon Üzüm Çeşidi Üzerinde Bölge Şartlarına Uygun Gövde Yüksekliğinin Tesbiti (1982)
013Değişik A.Asma Anaçlarının Semillon ve Meslier Üzüm Çeşitlerinin Verim, Gelişme ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (1982)
012Hafızali ve Semillon Üzüm Çeşitleri Üzerinde Farklı Pallisaj Şekillerinin Denenmesi (1982)
011Azotlu Gübrenin Bağlara En Uygun Atım Zamanı ve Adedinin Tesbiti (1981)
010Yapıncak Üzüm Çeşidinde Omcaların Mahsul ve Gelişme Kapasitelerine Göre Kış Budamasında Bırakılacak En Uygun Göz Sayısının Tesbiti (1980)
009Papazkarası ve Cinsaut Bağlarında Azotlu Gübrelerle Azotun Seviyesini Tesbit Denemesi (1980)
008Virus Hastalığı İle Bulaşık Bir Bağın Sökümünü Müteakip Toprağını Dezenfekte Etmek Sureti ile Yeniden Bağ Tesisi Etmek (1978)
007Kimyasal Gübre Uygulamalarının Kob.5BB Anaçlığında Anacın Çelik Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri (1973)
00617 Muhtelif Üzüm Çeşidinin 11 Farklı Anaç Üzerinde Verim, Gelişme, Kalite ve Affinitelerin Tesbiti (1973)
005Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin On Değişik A.Asma Anacı Üzerindeki Verimini Tesbit Denemesi (1973)
004Karalahna, Semillon, Hafızali ve Müşküle Üzüm Çeşitlerinin Beş Farklı A. Asma Anacı ile Verim ve Kalite İlişkileri Üzerine Araştırmalar (1973)
003A.Asma Çeliklerinin Köklendirilmesinde En Uygun Sulama Zaman Aralıklarının ve Sulama Adedinin Tesbiti (1968)
002Doludan Zarar Gören Bağlarda Budama Denemesi (1968)
001Mahsuldar Bağlarda Kimyevi Gübre Denemesi (1968)
''