16.1.2017 / Gösterim Sayısı : 2316

2017 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları Başlamıştır

Enstitümüzde yaz dönemi stajını yapmak isteyen Üniversite ve Meslek Yüksekokulu  öğrencileri, Enstitümüz staj programına uymak kaydıyla, Müdürlüğümüze bağlı aşağıda verilen  alanlarda/bölümlerde ve kontenjanlar dahilinde staj yapabileceklerdir.

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Gıda Mühendisliği

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tohumculuk

 

     Öğrenciler ekte verilen örneğe uygun hazırlamış oldukları staj başvuru dilekçeleri ile şahsen Enstitümüz Müdüriyet Makamına başvuruda bulunacaklardır. Öğrenci kabulü, başvuru sırasına göre yapılacak olup kontenjan dolduğunda başvurular kapatılacaktır.

Staj süresince ücreti karşılığı öğle yemeği Enstitü tarafından karşılanacaktır. Enstitümüzde konaklama imkanı bulunmamaktadır.

Ek: Staj Başvuru Dilekçesi

''