16.10.2017 / Gösterim Sayısı : 201

Antalyalı tarım sektörü temsilcileri BATEM’de bir araya geldi.

#Tarım Toplantısı

​Antalya İl GTH Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ve BATEM’in işbirliğinde düzenlenen tarım sektörünün sorunlarının ele alındığı “Antalya İli Tarım Sektörü İstişare Toplantısı” BATEM’de gerçekleştirildi.

11 Ekim 2017 günü BATEM Narenciye Toplantı Salonu’nda yapılan organizasyona Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel, kamu kurum ve kuruluş görevlileri, özel sektör ve STK yetkilileri ile tarım sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Antalya’nın tarım sektöründe yaşanan sorunların ve taleplerin değerlendirilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması ve yerel olarak çözülemeyenlerin ilgili mercilere ulaştırılması amacıyla bir araya geldiklerini ve görüşmelerin Antalya tarımın geleceği için büyük önem taşıdığına işaret etti. Ünlü konuşmasında; “Tarım sektöründeki yerli ve yabancı yatırımcıların en yoğun şekilde yatırım yaptığı ve tarım sektöründe yeniliklerin uygulandığı yer olma özelliğini korumakta olan Antalya,  gelişim ve değişimde kaydettiği başarı, kalite anlayışıyla dünyaya sunduğu tarımsal ürünleri ve Avrupa standartlarındaki tarımsal tesisleriyle bir marka olduğunu ispatlamıştır. Antalya ilinin bitkisel ve hayvansal üretim yapısı, tohumculuk sektörü, kesme çiçek üretimi, tıbbi ve aromatik bitkiler, gen kaynakları, biyolojik mücadele ajan üretimi, endemik bitki zenginliği, uygun iklim çeşitliliği, doğal zenginlikleri önemli kriterler olup, pazara yönelik üretim açısından dikkat çekmektedir. Antalya’da, tarımsal içerikli birçok resmi veya yarı resmi kurumun varlığı yanında, ülkemiz tarımına yön veren çok sayıda irili ufaklı özel firmanın da yer alması Antalya’yı Türkiye’nin tarımda en ileri illeri arasında yer almasını sağlamıştır” dedi.

Ortak hedefin, tarım sektörünün bir adım daha ileri gitmesi olduğuna değinen Mustafa Özen, tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının yoğun bir şekilde çalıştığını, bu çalışmalara rağmen sorunların var olduğunu ve bu sorunların en aza indirilmesi noktasında bu toplantının çok faydalı olacağına inandığını belirtti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Ali Çandır, veri eksikliğinin sektörde yaşanan en büyük sorunların başında geldiğine, tarımsal ürerimde planlamanın şart olduğuna, tarımsal üretim ve satışta örgütlenmenin gerekliliğine, öncelikle neyin üretilmesinin ve neyin pazarlanacağının çok iyi belirlenmesinin önemine değindi.  

BİOTED Bşk. Ali Eroğlu, daha önce de buna benzer toplantılar yapıldığını, ancak ortak eyleme yönelik oluşturulan bu istişare grubunun daha dinamik, daha çok fonksiyon içeren, daha özel yapıda toplanan, sekreteryaya sahip ve Bakanlıkla daha dinamik ilişkiler içinde olacak bir sisteme dönüşmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu, üretici birliklerinin 2000’li yılların başında kurulduğunu ancak yapının farklı bir formata dönüştüğünü, Antalya tarımını geliştirmek için artık sorun belirtmekten çok, çözümüne yönelik çalışmalar beklediklerini ifade etti.  

Grow Fide Yön. Kur. Bşk. Dr. Hasan Ünal, “Sebzecilikte hem 80 milyonun ihtiyacını karşıladıklarını, hem de ihracat yaptıklarını ve sebzedeki üretim artışının diğer tarımsal ürünlerde de olmasının önemini vurguladı. Halk pazarlarında fiyatların halden yüksek, AVM’lerden biraz düşük olduğunu,  pazarda çiftçinin direk kendisinin ürününü satmasıyla hem çiftçinin gelirinin artacağını hem de tüketicinin ödediği paranın azalacağını belirtti. Çiftçinin gelirinin düşmesinin engellenmesine, devletin sebzecileri daha fazla dinlemesinin gerekliliğine işaret eden Ünal, sektörde gidişatın iyi olmadığına ve biran önce çözüm bulunmasına vurgu yaptı.

Titiz Agro Grup Yön. Kur. Bşk. Dr. Savaş Titiz, yıllardır sektörün içinde yer aldıklarını ve üreticiyi daha dinamik bir yapıya kavuşturacak üretici birliklerinin gerekliliğine işaret etti. Titiz, uzun tahsilat döneminin de en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Drn. Bşk. Nevzat Akcan, Hal Kanununun düzenlenmesini ve sektörün hiçbir kesiminin zarar görmesini istemediklerini belirtti. Seralarda biyolojik mücadele yaptıklarının altını çizen Akcan, üreticilerin bilinçlendiğini, denetlemelerin yapılması gerektiğini ve bilinçli üreticilerin ödüllendirilerek kaliteli üretime yöneltileceğini söyledi.

Aksu Kent Konseyi Aksu Üretici Birliği Çalışma Grubu Başkanı Turan Şahin, üretici birlikleri yasasının işlem görmediğini, Tarım İlçe Müdürlüğü ile Ziraat Odasının çalışma yaptıklarını ancak hep gölgede kaldığını ve birlik kurulamadığını açıkladı. En büyük sorunun pazar olduğundan, üreticilerin gitgide zor durumda kaldığından, seralarının yıkıldığından ve doğal afetlerde destek alamadıklarından yakınan Şahin, devletin turizm kadar tarımda da üreticiye destek vermesini istedi.

Kepezli Üretici Yasemin Üstündağ, çiftçi, tohumcu, fidancı, gübreci, komisyoncuya kadar her kesimin ağladığını, herkesin aynı yerde aynı ürünü ektiğinden dolayı üreticinin pazar payının düştüğünü ve bundan dolayı planlamanın bölge bölge yapılması gerektiğini söyledi. Üstündağ kendisinin iyi tarım uyguladığını ve 10 ton ürün aldığını ancak 50 ton ürün alanla aynı yerde satış yaptığından ötürü ayrı bir pazar yeri verilmesinin doğru olacağını ifade etti.

''