Vizyon ve Misyon

​VİZYONUMUZ

  • Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü olarak, Ülkesel düzeyde biyolojik mücadele araştırmalarına yön vermek ve Bölgesel düzeyde de bitki sağlığı sorunlarını çözmek, 
  • Bünyemizde kurulmuş olan “Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi” ile Ulusal ve Uluslararası düzeyde Ar-ge çalışmaları yürütmek, 
  • Kurumumuz laboratuvarlarının toplam kalite anlayışı ile akredite olmasını sağlayarak, Uluslararası standartlara uygun hale getirmektir. 

MİSYONUMUZ

  • Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarıma yönelik entegre zararlı yönetimi için gerekli olan bilgi ve teknolojileri ortaya koyarak yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
  • Bitkisel üretimde ekonomik kayba yol açan her türlü zararlı organizma ile başta “Biyolojik Mücadele” olmak üzere tüm mücadele yöntemleri konusunda araştırmalar yürütmek, 
  • İç ve dış karantina, sertifikasyon hizmetleri ile biyolojik etki, yan etki deneme ve denetlemeleri yapmak, 
  • Biyolojik mücadele ve bitki sağlığı konularında Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim-yayın faaliyetlerini yürütmek,
  • Ar-ge çıktılarını Ulusal ve Uluslararası platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunmaktır. 

''