Bitki Zararlıları

 

BİTKİ ZARARLILARI BÖLÜMÜ’NÜN GÖREVLERİ

Bitki Zararlıları Bölümü, sorumluluk alanına giren Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinde kültür bitkilerinde kayıplara neden olan zararlı grupları (böcekler, akarlar, nematodlar) ve bunların mücadelesi üzerinde araştırmalar yapmaktadır. 
Bölümümüzde zararlıların, morfolojik, fizyolojik, ekolojik vb. özellikleri göz önünde bulundurularak türlerin teşhis, tanı ve mücadele olanakları üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerindeki teknik elemanların çözemedikleri sorunlarının ortaya konmasında görev yapmakla birlikte, doğrudan bölge üreticilerinin de bitki zararlıları ile ilgili sorunlarına yardımcı olmaktadır. Çalışmalar Entomoloji ve Nematoloji laboratuvarlarında uzman araştırıcılar tarafından yürütülmektedir.
Bitki Zararlıları Bölümümüzde kültür bitkilerinde sorun olan böcekler, akarlar ve nematodların teşhis ve tanıları yapılmakta, yayılışları, zarar durumları ile eşikleri belirlenmekte ve mücadele metotları araştırılarak geliştirilmektedir. Bu amaçla bölge üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar göz önünde bulundurularak öncelikli konularla ilgili araştırma projeleri yürütülmektedir. Elde edilen sonuçlar, teknik eleman ve üretici eğitimleri ile birlikte bilimsel yayınlarla da uygulamaya aktarılmaktadır.
Laboratuvarlarımızda, iç ve karantina ile sertifikasyon için gelen bitkisel materyallerin entomolojik ve nematolojik yönden analizleri ile fide ve fidanlık için toprağın nematod yönünden analizlari yapılmaktadır.
Bölgemiz sorumluluk alanında bulunan illerde yürütülen Ülkesel Süne Mücadelesi Projesinde teknik koordinasyon görevi Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. 
Bölümümüzde böcekler, akarlar ve nematodlar konusunda ‘Zirai Mücadele Teknik Talimatları’, ‘Standart İlaç Deneme Metotları’ ve ‘Entegre Mücadele Teknik Talimatları’ hazırlanarak ülke tarımının hizmetine sunulmakta ve ayrıca karantina etmenleri ile ilgili ‘Zararlı Risk Analizleri’ yapılmaktadır. 
Bölümümüz araştırıcıları, Bakanlığımızın ‘Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Komisyonu’nda görev almakta ve gerektiğinde ‘Biyolojik Etkinlik Denemeleri’ yapmakta veya yapılan denemeleri denetlemektedirler.
Çalışma konularımızla ilgili yürüttüğüz proje sonuçlarının bilimsel makale olarak yazılması, bilimsel toplantılara (Kongre, Simpozyum vb.) katılmak, uygulayıcı teknik elemanlar ve üreticiler için kitap, broşür vb. hazırlamak ayrıca, Radyo ve Televizyonlarda Bitki Sağlığı konularında söyleşi ve programlara katılmak başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır.
''