Bitki Hastalıkları

 

BİTKİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NÜN GÖREVLERİ

Bitki Hastalıkları Bölümü, Enstitümüzün sorumluluk alanında yer alan Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerindeki kültür bitkilerinin biyotik hastalıkları ile abiyotik stres etmenlerinden kaynaklanan sorunların çözümünde bir ihtisas kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Bu çalışmalarını, Bitki Fungal Hastalıkları, Bakteriyoloji ve Viroloji Laboratuvarlarında uzman araştırmacılar ile yürütmektedir.
Bölümümüz, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerindeki teknik elemanların çözemedikleri sorunlarının ortaya konmasında görev yapmakla birlikte, doğrudan bölge üreticilerinin de bitki hastalıkları ile ilgili sorunlarına yardımcı olmaktadır.
Bakanlığımızın Merkez Teşkilatında yer alan ilgili genel müdürlüklerin talimatları doğrultusunda yürütmekte olduğumuz araştırma projelerinin yanı sıra, güncel olarak ortaya çıkan bitki hastalıklarının teşhisi, yaygınlığı, ekonomik önemi ve mücadelesi konularında da çalışmalar yürütülerek çözümler üretilmektedir.
Araştırma çalışmalarımız esas olarak uygulamaya sonuç verecek şekilde yönetilmekte ve genel olarak çalışmalar uygulayıcı teknik eleman ve üretici eğitimlerini de kapsamaktadır.
Ülkemizde daha verimli üretim yapmak ve mevcut varlığımızın korunması ve ihracat olanaklarımızın sürdürülebilirliği açısından dış karantina tedbirleri büyük öneme sahiptir ve titizlikle yürütülmelidir. Bölümüzde de ilgili laboratuvarlarımızda yoğun olarak karantina çalışmaları yürütülmekte ve elde edilen sonuçlar kısa sürede ilgili yerlere ulaştırılmaktadır.
Patates sertifikasyon çalışmaları yoğun olarak yürütülmekte ve üreticilerimizin sağlıklı ve temiz tohum kullanmaları sağlanmaktadır.
Ayrıca, üreticilerimizin bitki hastalıkların kimyasal mücadelesinde kullanacakları bitki koruma ürünlerinin ruhsat alabilmelerinde gerekli olan biyolojik etkinlik denemelerinin kurulabilmesi için ilgili “Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nın ve “Standart İlaç Deneme Metotları”nın hazırlanması; Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının oluşturulması; biyolojik etkinlik denemelerinin kurulması ve özel kuruluşlarca yürütülen biyolojik etkinlik denemelerinin denetlenmesi; konumuzla ilgili yürütülen çalışma sonuçlarının bilimsel makale olarak yazılması, kongre vb. toplantılara katılmak, uygulayıcı teknik elemanlar ve üreticiler için kitap, broşür vb. hazırlamak ayrıca, Radyo ve Televizyonlarda Bitki Sağlığı konularında söyleşi ve programlara katılmak başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır.
''