Yabancı Ot

YABANCI OT BÖLÜMÜ’NÜN GÖREVLERİ

Yabancı Ot Bölümü, Enstitümüzün sorumluluk alanında yer alan Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerindeki kültür bitkilerindeki yabancı ot sorunlarının çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Yabancı ot ana başlığı altında; parazit yabancı otlar, özellikle canavar otları, tahıllarda yabancı ot sorunları, buğdayda herbisitlere karşı bazı yabancı otlarda oluşan dayanıklılık, Çukurova’ya sulama suyu ile taşınan yabancı otlar, allelopati araştırmaları gibi pek çok konuda araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 
 
Yabancı Ot Bölümü’nde, Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüklerin talimatları doğrultusunda yapılan çalışmaların yan ısıra, güncel olarak ortaya çıkan yabancı ot sorunlarına çözüm üretmeye yönelik araştırmalar da yapılmaktadır. Araştırmalar genellikle yabancı ot sorunlarının çözümüne yönelik olarak planlandığından, sonuçlar uygulamaya aktarılabilmektedir. Sonuçların uygulamaya aktarılma kısmında da araştırılan konu ve sonuçları hakkında broşürler, kitapçıklar hazırlanmakta, bunlar teknik eleman ve üreticilere dağıtılmakta ve eğitimler de yapılmaktadır.
 
Yabancı Ot Bölümü, herbisitlerin ruhsatlandırılmasında gerekli olan biyolojik etkinlik denemelerinin kurulabilmesi için “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” ve “Standart İlaç Deneme Metotları”nın hazırlanmasında görev aldığı gibi, farklı ürünlerde “Entegre Mücadele Teknik Talimatları”nın hazırlanması aşamasında yabancı ot bölümlerinin hazırlanması görevini üstlenmektedir. Tüm bunlara ek olarak biyolojik etkinlik denemelerinin kurulması ve özel kuruluşlarca yürütülen biyolojik etkinlik denemelerinin denetlenmesi; yabancı ot konusunda yürütülen çalışma sonuçlarının gerek kongre ve simpozyumlarda sunularak bilimsel ortamda paylaşılması gerekse de makale olarak yayınlanması, ayrıca Radyo ve Televizyonlarda Bitki Sağlığı konularında söyleşi ve programlara katılmak Yabancı Ot Bölümünün başlıca görevleri arasında yer almaktadır.


''