Biyolojik Mücadele

 

BİYOLOJİK MÜCADELE BÖLÜMÜ’NÜN GÖREVLERİ

Biyolojik Mücadele Bölümü, Enstitümüzün sorumluluk alanında yer alan Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerindeki kültür bitkilerinde sorun olan zararlı, hastalık ve yabancı otların yararlı organizmalar yardımıyla ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabileceği konusunu çalışmaktadır. Yani doğada kültür bitkilerinde zararlı olan organizmaları tamamen yok etmeden, doğal dengeyi koruyucu, onarıcı ve destekleyici önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. 
Biyolojik mücadelede uygulanacak ilk yöntem doğada var olan doğal düşmanların korunmasıdır. Bunun için yapılacak ilk iş ise, kimyasal mücadelede özellikle geniş etkili ilaçların kullanımından kaçınmaktır. Kimyasal mücadelenin kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ise, seçici (spesifik) kimyasal ilaçların kullanılması yönünde çaba gösterilmesidir. Ayrıca, ekosistemde doğal veya yapay alternatif besinlerin bulunması sağlanmalı, yapay barınaklar oluşturulmalıdır.
Bölümümüz, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerindeki teknik elemanları ile birlikte kültür bitkilerinde sorun olan zararlıların doğal düşmanlarından parazitoit ve predatörlerin  tesbiti ve tanınması konusunda birlikte çalışmalar yapmak, ayrıca doğrudan bölge üreticilerine Biyolojik Mücadele konusunda yardımcı olmaktadır.
Bakanlığımızın Merkez Teşkilatında yer alan ilgili Genel Müdürlüklerin talimatları doğrultusunda yürütmekte olduğumuz araştırma projelerinin yanı sıra, son yıllarda özellikle turunçgilde ruhsat alacak Bitki Koruma Ürünleri’nin faydalı böceklere olan yan etkileri ile ilgili çalışmalar yürüterek, çevre dostu ilaçların ruhsatlandırılması yapılmakta ve böylece çevre ve insan sağlığı ile ülke ihracatına önemli katkı sağlanmaktadır.
Araştırma çalışmalarımız esas olarak uygulamaya sonuç verecek şekilde yönetilmekte ve genel olarak çalışmalar uygulayıcı teknik eleman ve üretici eğitimlerini de kapsamaktadır. Ayrıca, bitki koruma ürünlerinin ruhsat alabilmeleri için gerekli olan “Yan Etki Deneme Metotları”nın hazırlanması, yan etki denemelerinin kurulması ve denetlenmesi; Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının hazırlanması;  konumuzla ilgili yürütülen çalışma sonuçlarının bilimsel makale olarak yazılması, kongre ve simpozyum vb. toplantılara katılmak, uygulayıcı teknik elemanlar ve üreticiler için kitap, broşür vb. hazırlamak görevlerimiz arasında yer almaktadır.
''